2016 was een jaar waarin gevestigde partijen en politieke nieuwkomers lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Ook Nederland is verdeeld over zaken als immigratie, de Europese Unie en directe democratie.

In de aanloop naar de verkiezingen zullen politieke nieuwkomer Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven om de week met elkaar in debat gaan over een specifiek onderwerp.

Deze week schrijft Van Veldhoven handelsverdragen. Lees hier alle eerder verschenen columns


Komend jaar zal de Europese Unie het Environmental Goods Agreement (EGA) afsluiten: een akkoord tussen de EU en 16 andere leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Dit akkoord neemt handelsbarrières weg voor groene goederen, zoals zonnepanelen, windmolens, CO2-filters en recycling machines. Kortom, goederen die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het halen van de Parijs-doelstellingen. Het is bij uitstek een voorbeeld van hoe wereldwijde handel en waarden hand in hand kunnen gaan.

Wereldwijde handel en onze waarden

Klimaatverandering is tenslotte een wereldwijd probleem, net zoals handel iedere hoek van de wereld raakt. Als elk land zelf het wiel probeert uit te vinden, dan halen we onze klimaatafspraken niet. We zullen moeten samenwerken. Europa zal Chinese zonnepanelen nodig hebben en China Europese windmolens. Wereldwijde handel en de wereldwijde aanpak van klimaatproblemen zijn in dit Groene Goederenakkoord twee handen op één buik.

We zullen echter kritisch moeten kijken naar dit verdrag. Een duurzame wereld nastreven is één waarde, maar een verdrag van deze omvang moet ook voldoen aan onze waarden op het gebied van consumentenbescherming, mensenrechten, milieu en arbeidsrecht. Sterker nog: die waarden moeten leidend zijn in alle onderhandelingen die de EU voert. Door harde en afdwingbare afspraken te maken in handelsverdragen kunnen we die waarden verankeren in het internationale handelssysteem.

Lees ook op Business Insider

Groene groei

Nederland is een exportland. Een derde van al onze economische activiteiten en meer dan twee miljoen banen zijn in ons land van internationale handel afhankelijk. In het verlengde van Nederland leunt ook de Europese economie zwaar op internationale handel.

Pas toen de wereldhandel aantrok, na de crisis van 2008, begonnen we ook hier te herstellen. Nederland en Europa zijn echter meer dan alleen handel. Wat D66 betreft trekt Nederland ook de kar op het gebied van duurzaamheid.

Er is nog veel werk te verrichten voor we die rol kunnen spelen. Daarom zet D66 fors in op vergroening van onze economie: groene groei. Met als resultaat dat D66 het groenste verkiezingsprogramma heeft.

Dat betekent meer aandacht voor energiebesparing, meer investeringen in het opwekken van duurzame energie en meer investeringen in nieuwe duurzame innovatieve oplossingen. Uit de doorrekening van ons verkiezingsprogramma blijkt bovendien dat D66 de uitstoot van broeikasgassen effectiever terugdringt dan de andere partijen.

Handel gebaseerd op regels en afspraken

Onze waarden moeten leidend zijn bij het vastleggen van die regels om mens en milieu te beschermen tegen negatieve effecten van economische groei. Daar tegenover staat dat Europese bedrijven en dus ook Nederlandse bedrijven alleen succesvol over de grens kunnen opereren in een wereldhandelssysteem gebaseerd op regels en afspraken.

Als we die twee dingen samenbrengen, kan handel bijdragen aan meer democratie, vrijheid, consumenten- en milieubescherming en de rechtsstaat. Hier kan de EU als grootste consumentenmarkt ter wereld een stevige vuist maken. Mits we dat gezamenlijk doen.

Eerlijke wereldhandel

In een wereld waar steeds meer grote landen zoals China, Rusland en de Verenigde Staten tegenover elkaar lijken te staan, is een sterk Europa niet alleen de beste garantie voor onze welvaart, maar ook voor een eerlijke wereldhandel zonder uitbuiting, zonder zware milieuvervuiling en zonder kinderarbeid.

Op al deze vlakken is de EU een voorvechter in de wereld. Deze invloed moeten we maximaal benutten.

LEES OOK: ‘De Nederlandse kiezer is niet de baas in eigen land’