Het kabinet en de belangenorganisaties voor zelfstandigen zijn het eens over een collectieve pensioenregeling voor de ongeveer 750.000 zelfstandigen in Nederland.

Deelname eraan wordt vrijwillig en de zzp’ers kunnen ook zelf bepalen hoeveel ze periodiek inleggen.

De staatssecretarissen Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) en Frans Weekers (Financiën) meldden dat woensdag aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat de wetgeving die nodig is om de plannen mogelijk te maken, zo snel mogelijk naar de Kamer sturen, zodat de regeling in 2015 kan ingaan.

Belangenorganisaties als Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en VZZP gaan de plannen nu uitwerken.

Het is de bedoeling dat zzp’ers gezien hun wisselende inkomsten ook flexibel kunnen inleggen. De ingelegde gelden zullen collectief worden belegd en beheerd door een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk en met lage uitvoeringskosten.

Het kabinet sprak in december met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP af dat het pensioenvermogen niet aangesproken hoeft te worden om in aanmerking te komen voor bijstand.

Een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken pleitte onlangs nog voor een verplicht pensioenfonds voor zzp’ers, maar voor bijvoorbeeld de vakorganisatie Zelfstandigen Bouw gaat dat te ver.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl