Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


Het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 153.957 positieve tests geregistreerd. Dat is een flinke aanscherping van het record van de week ervoor, toen er ruim 110.000 besmettingen aan het licht waren gekomen.

Nog een week eerder waren er bijna 77.000 nieuwe gevallen, dus het cijfer is in twee weken tijd verdubbeld. “De stijging houdt aan op alle fronten”, concludeert het RIVM.

Het aantal positieve tests ligt ruim 39 procent hoger dan vorige week. Het is de zevende achtereenvolgende week dat het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent toeneemt. Sinds begin oktober is het aantal positieve tests vertienvoudigd.

Bij 1833 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds eind april. Vorige week meldde het RIVM 1390 opnames, de week ervoor 1137.

Bij 289 van de 1833 opgenomen mensen was de gezondheidstoestand zo ernstig dat ze op een intensive care kwamen te liggen. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

Het RIVM registreerde 265 sterfgevallen. Ook dat is een flinke toename.

Vooral kinderen en hun ouders zijn positief getest

Het coronavirus verspreidt zich vooral onder twee groepen: jonge kinderen en hun ouders. De meeste positieve tests afgelopen week waren onder 5- tot en met 14-jarigen en om 35- tot en met 44-jarigen. Het zijn schoolgaande kinderen en hun ouders, bevestigt het RIVM.

Bron: RIVM
Bron: RIVM

In de afgelopen week zijn ruim 32.000 kinderen van 5 tot en met 14 jaar oud positief getest. Dat is 58 procent meer dan in de week ervoor. In de leeftijdsgroep van 35- tot en met 44-jarigen steeg het aantal gevallen met ruim 40 procent. In de groep ertussen, de jongeren en jonge volwassenen, was de toename veel kleiner.

Bron: RIVM
Bron: RIVM

Door het hoge aantal positieve tests lukt het de GGD’en nauwelijks nog om bron- en contactonderzoek te doen. In minder dan een kwart van de gevallen wordt nog duidelijk hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen.

Als het lukt om de bron van de besmetting te vinden, was school of kinderdagverblijf opvallend vaak de haard. Bijna 20 procent van de besmettingen gebeurde op zo’n plek, tegen zo’n 15 procent vorige week en 10 procent de week ervoor.

2.540 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Afgelopen etmaal werden er 349 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds 29 december vorig jaar. Op de intensive cares werden 51 patiënten met Covid-19 opgenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen er in de ziekenhuizen nu 2.540 patiënten met Covid-19. Dat is het hoogste aantal sinds 6 mei. Vergeleken met precies een jaar geleden liggen er nu 572 coronapatiënten, ofwel bijna 30 procent, meer in de ziekenhuizen.

Sinds maandag nam de totale ziekenhuisbezetting met 110 coronapatiënten toe. Op de intensive cares steeg het aantal mensen met corona dinsdag met 18 tot 488.

Eind mei lagen er voor het laatst zoveel mensen op de ic’s. Als de huidige toestroom doorzet liggen er waarschijnlijk deze week nog meer coronapatiënten op de ic’s dan een jaar geleden.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten dinsdag toe met 92 tot 2052. Meer dan 2000 mensen met corona op deze afdelingen is sinds begin januari niet meer voorgekomen.

Het LCPS verwacht niet dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn afneemt. Om de druk op de zorg te ontlasten worden er dinsdag de eerste twee coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland.

Ziekenhuiszorg verder in de knel

Een groeiend aantal Nederlandse ziekenhuizen slaagt er nu niet meer in om alle zorg te leveren die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij patiënten te voorkomen.

Inmiddels lukt het veertien ziekenhuizen niet meer om deze zogenoemde “kritieke planbare zorg” altijd op tijd te verlenen, blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Afgelopen donderdag ging het nog om twaalf ziekenhuizen.

Het snel stijgende aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen legt steeds meer druk op intensive cares en verpleegafdelingen. De situatie geldt inmiddels als “ernstig”.

Dat is het middelste van vijf verschillende niveaus waarmee de NZa de druk op de zorg beschrijft. Als de situatie verder achteruitgaat, zouden na ernstig nog “kritiek” en “onbeheersbaar” kunnen volgen.

Als het een ziekenhuis niet lukt om een patiënt binnen zes weken de zorg te geven die nodig is, wordt binnen de regio bekeken in welk ziekenhuis dat nog wel mogelijk is.

Planbare zorg, waaronder alle zorg valt die een tijdje kan wachten zonder dat de patiënt daar blijvende schade van ondervindt, komt ook verder in het gedrang. Het lukt nu 49 van de 73 ziekenhuizen niet meer om die volledig te leveren.

Dat minder reguliere zorg wordt geleverd, is ook te zien aan het aantal operatiekamers dat in gebruik is: dat ligt volgens het overzicht 29 procent lager dan normaal. Eind vorige week stond de teller nog op een afname van 24 procent.

Boostervaccinaties voor zorgpersoneel

Ziekenhuizen zijn dinsdag begonnen met het inenten van zorgpersoneel met de boosterprik. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge maakte eerder bekend dat ziekenhuizen afgelopen vrijdag konden beginnen met de eerste boosterprikken.

Eerst was de bedoeling om dat pas vanaf begin december te doen, maar dat leidde tot gefronste wenkbrauwen in zowel de Tweede Kamer als in de zorg.

LEES OOK: Kabinet stuurt wetsvoorstel voor 2G bij horeca, evenementen en cultuur naar de Tweede Kamer