Het blijft tot donderdagavond of mogelijk langer onzeker of het Belastingplan van het kabinet, met een lastenverlichting van 5 miljard euro voor burgers en bedrijven, het gaat halen. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) uitte woensdagavond laat kritiek op een voorstel van SGP, ChristenUnie, CDA en SP dat bedoeld was als een uitgestoken hand van deze oppositiepartijen richting het kabinet.

Het kabinet heeft die partijen nodig omdat het Belastingplan anders strandt in de Senaat, waar de coalitie van VVD en PvdA bij lange na geen meerderheid heeft.

Het voorstel van de vier partijen regelt dat gezinnen waar een ouder een inkomen verdient er 520 euro bij krijgen ten opzichte van de plannen van het kabinet. De christelijke partijen en de SP vinden de financiële kloof tussen de eenverdienersgezinnen en de gezinnen waar twee ouders een inkomen verdienen te groot. Die kloof is bovendien de afgelopen jaren alleen maar groter geworden en dat moet enigszins worden gerepareerd, aldus de vier partijen.

Maar Wiebes vreest dat het plan te veel banen kost. Het kabinet wil met de lastenverlichting juist zorgen voor 35.000 extra banen, maar het is onzeker hoeveel daar van overblijft.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat het voorstel van de christelijke partijen en de SP leidt tot een verlies van 35.000 banen. Volgens het CPB maakt het plan werken minder aantrekkelijk voor de minst verdienende partner, in de meeste gevallen nog altijd de vrouw. Het maakt werken ook minder lonend voor alleenstaande ouders.

Voorstel aanpassen

Wiebes riep de vier partijen op toch nog dingen aan hun voorstel te veranderen. “Ik zie dit als een uitgestoken hand, maar ik denk niet dat we er zijn.” VVD en PvdA hadden zich eerder niet negatief getoond over het voorstel, maar er allebei wel bij gezegd dat het niet te veel banen kan kosten. Daar kijken ze donderdagochtend naar.

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf, de eerste opsteller van het voorstel om het Belastingplan te wijzigen, reageerde als door een wesp gestoken. “Als de staatssecretaris denkt dat we er nog niet zijn, dan gaan we er ook niet komen, want ik ga hier helemaal niets meer aan veranderen.” Volgens Dijkgraaf klopt de CPB-doorrekening niet en is er geen banenverlies. Het SGP-Kamerlid stelt dat de reactie van Wiebes een doelbewuste poging is om zijn voorstel “te mollen”.

Lees ook op Business Insider

Overleg op Binnenhof

Intussen is er donderdag voortdurend koortsachtig overleg op het Binnenhof om toch nog een oplossing te vinden voor de patstelling over het Belastingplan. Begin van de middag waren de fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) samen met hun fiscale specialisten op het ministerie van Financiën voor overleg met staatssecretaris Wiebes.

Die komt waarschijnlijk later op de dag nog met een nieuwe brief waarin hij onder meer een definitief oordeel geeft over het voorstel van SGP, ChristenUnie, CDA en SP. Vanuit Financiën en de coalitie is er via telefoon en email ook overleg met de meeste oppositiepartijen. Het kabinet kan ook nog altijd proberen een deal te sluiten met CDA en D66. Ook dan is er een ruime meerderheid in de Senaat.

De laatste optie is dat er donderdag geen overeenstemming met de oppositie komt en dat alles aankomt op het debat tussen Wiebes en de Eerste Kamer op 14 en 15 december.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl