Het afgelopen jaar is een debat op gang gekomen mogelijke de-dollarisering van het internationale valutaverkeer, uit angst dat de VS het door de dollar gedomineerde wereldwijde financiële systeem gaat inzetten tegen landen die Amerika onwelgevallig zijn. De sancties tegen Rusland dienen hierbij als afschrikwekkend voorbeeld voor landen die op minder goede voet staan met de Verenigde Staten.

Zelfs grote beleggers houden daar rekening mee. Zo stelt topbelegger Ray Dalio dat de sancties die de Russische tegoeden in dollars treffen “de angst aanwakkeren dat ook andere tegoeden in dollars zomaar bevroren kunnen worden”.

Als gevolg daarvan zijn verschillende landen handel aan het voeren met andere munten en alternatieven voor de dollar. Ook proberen sommige landen hun internationale valutareserve meer te diversifiëren. En daar komt de Chinese yuan om de hoek kijken.

De Chinese munt staat in het middelpunt van de belangstelling en is een mogelijke uitdager voor het door de Amerikaanse dollar gedomineerde wereldwijde betalingssysteem.

Hoewel de Chinese munt de dollar nog lang niet naar de kroon kan steken is het gezien de spanningen tussen de VS en China en de ook tijdens de oorlog in Oekraïne goede banden tussen Beijing en Moskou wel een logisch alternatief.

China heeft zelf ook deals gesloten met Moskou en andere landen die graag de yuan willen gebruiken voor de internationale handel en betalingen. 

Maar het zal voor andere munten moeilijk zijn om de dollar van de troon te stoten en dat geldt helemaal voor de yuan. Zelfs de euro heeft ondanks de enorme achterstand op de dollar een betere uitgangspositie.

En belangrijker nog: Beijing wil helemaal geen complete de-dollarisering en wil de yuan helemaal niet als de belangrijkste reservemunt ter wereld, zegt een kenner van de Chinese economie tegen Insider. 

Dit zijn 3 redenen waarom China niet wil dat de yuan de dollar gaat vervangen als wereldwijde reservemunt.

1. China wil zijn munt niet liberaliseren en wil niet dat er vrijelijk geld in en uit het land stroomt

Hoewel China er happig op lijkt te zijn de wereldwijde dominantie van de dollar te ondergraven, wil het dat alleen doen op eigen voorwaarden, zegt China-expert Rory Green van het in Londen gevestigde adviesbureau TS Lombard.

De centrale bank van China is de afgelopen tien jaar erg voorzichtig geweest met het stimuleren van breder gebruik van de yuan om te voorkomen dat de financiële zekerheid in het geding komt en het is volgens Green onwaarschijnlijk dat dat nu wel gaat gebeuren. 

Die stabiliteit wordt in stand gehouden door kapitaalcontroles, waardoor de hoeveelheid buitenlands geld die de Chinese economie in- en uitstroomt beperkt wordt en zo ook de wisselkoersen beïnvloedt.

Beijing hecht erg aan zulke kapitaalcontroles, omdat China daarmee een onafhankelijk soeverein monetair beleid kan voeren, schrijft Green.

Omdat China dergelijke controles noodzakelijk acht voor de financiële zekerheid en stabiliteit "kan Beijing zijn munt wel verder internationaliseren, maar nooit volledig liberaliseren", voegt Green daaraan toe.

2. China wil en kan zich niet zo'n enorm handelstekort veroorloven als de Verenigde Staten

De positie van de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservemunt brengt hoge kosten met zich mee: een gigantisch handelstekort voor de VS. Ofwel: de VS importeert fors meer producten dan het land exporteert.

Dit betekent dat erin het buitenland een overschot is aan dollars die door Amerikanen zijn betaald om importen te bekostigen. Het nadeel van zo'n handelstekort is dat een land daarmee kwetsbaar is bij onverwachte veranderingen van wereldwijde kapitaalstromen.

Hoewel China nu de tweede economie van de wereld is, kan China het zich volgens Green simpelweg niet veroorloven net zo'n handelstekort op te bouwen als de VS. Het Chinese groeimodel is immers groot geworden doordat China zich als 'werkplaats van de wereld' heeft ontwikkeld met een sterke exportsector.

"China is politiek niet bereid en economisch niet in staat om een groot handelstekort aan te houden en genoeg yuan in het wereldwijde systeem te pompen, tenzij het structureel gaat hervormen", schrijft Green.

3. Beijing kampt met grote geopolitieke uitdagingen en heeft alternatieve bezittingen nodig

Er is momenteel nog geen echt alternatief voor de Amerikaanse dollar als wereldwijde reservemunt en zelfs de euro speelt momenteel nog een grotere rol dan de yuan.

In april werd 43 procent van alle wereldwijde betalingen via SWIFT gedaan in Amerikaanse dollars, 32 procent in euro's en slechts 2,3 procent in yuan.

Als het aankomt op reserves wereldwijd dan is de dollar nog veel dominanter, want in het laatste kwartaal van 2022 werd 54 procent van de reserves in buitenlandse munten wereldwijd aangehouden in dollars, tegen 20 procent in euro's en slechts 2,5 procent in yuan, blijkt uit gegevens van het IMF.

Dat betekent dat er nauwelijks keuze is en dat is ook voor de centrale bank van China een probleem. De bank zou enorme hoeveelheden obligaties in yuan moeten aanhouden, net zoals de Amerikaanse Fed dat doet in dollars. 

Gezien alle uitdagingen waar Beijing voor staat is dat uiterst onwaarschijnlijk, schrijft Green.

"Door de geopolitieke situatie en het gewicht van de Chinese economie zal er om sancties te omzeilen, internationaal vaker gebruik gemaakt worden van de yuan voor de internationale handel en het aanhouden van reserves, maar de positie van de dollar is niet in gevaar".

LEES OOK: Centrale banken zullen volop goud blijven kopen, nu het bevriezen van Russische tegoeden hun langetermijnstrategie heeft veranderd