De commotie rond het ingevoerde nieuwe energielabel is groot en aan de houdbaarheid van de systematiek wordt nu al getwijfeld. Volgens Pieter Levenbach van claimclub EnergyClaim verdient de overheid een boete uit Brussel.

Dat meldt de site Energievastgoed.nl.

De invoering van het nieuwe energielabel heeft de afgelopen weken tot een storm van kritiek geleid. De vage systematiek van het zelf ‘definitief’ maken van het ‘voorlopig’ opgelegde label met behulp van ‘een expert op afstand’ is het meest gehoorde kritiekpunt.

Het doe-het-zelf label, ook wel het natte-vinger-label genoemd, leidde bij introductie tot een overbelaste website en een telefoontjesregen. Bovendien blijken gegevens in de database niet te kloppen en is corrigeren daarvan niet altijd mogelijk. Zo ontwikkelt het gewraakte label zich tot soap-dossier.

Nieuw energielabel biedt geen inzicht

Het energielabel voor woningen is een van oorsprong Nederlandse aanpak voor het meetbaar maken van de energieprestatie van bestaande en nieuwbouwwoningen.

Voor het opmaken van het label wordt door een deskundige een Energie Prestatie Advies (EPA) berekening gemaakt van de Energie Index, de officiële indicator die omgezet kan worden in een Energielabel. Deze Energie Index wordt ook gebruikt om de huurprijs van een woning vast te stellen via een puntensysteem in het Woning Waardering Stelsel.

Deze EPA-systematiek is in 2001 overgenomen door Europa en verheven tot de Energy Performance Building Directive (EPBD), regelgeving die thans geldt voor alle lidstaten, dus ook Nederland.

Maar het onlangs geïntroduceerde nieuwe energielabel is een afgezwakte versie van het oorspronkelijke model. Het vereenvoudigde nieuwe label voldoet niet aan de Europese richtlijn en komt niet tegemoet aan het doel ervan, namelijk het recht van consumenten om bij huur of koop inzicht te krijgen in de energieprestatie en de mogelijkheden voor verbetering daarvan.

‘Nieuw label strijdig met Europese norm’

Een belangrijke gedachte achter het energielabel is het betaalbaar houden van woningen, met aandacht voor een gezond binnenklimaat.

Een huurder of koper moet aan de hand van het label een redelijke inschatting kunnen maken van de energiekosten, zegt Pieter Levenbach van EnergyClaim, een stichting die namens energieadviseurs al enige jaren ten strijde trekt tegen de Nederlandse Staat over dit onderwerp. “Met dit nieuwe energielabel negeert de overheid Europese regelgeving en houdt zij het verduurzamen van bestaand vastgoed feitelijk tegen.”

Volgens Levenbach is het een kwestie van tijd totdat Brussel met een boete Nederland zal dwingen de Europese richtlijnen te gaan volgen. “In Den Haag wordt energiebesparing en een correcte introductie van een energieprestatiecertificaat al 12 jaren stelselmatig tegengewerkt.” Zoveel blijkt ook uit het in januari gepubliceerde artikel in het vakblad Bouwformatie, waarin Clingendael adviseur Luc Werring spreekt van “sabotage door vijf ministers” van het energielabel.

Over de oorzaak van dit tegenwerken wil niemand openlijk iets zeggen. Luc Werring zoekt een verband met de wens van de overheid om voor de bühne de regelzucht te verminderen.

Kwestie blijft dat het nieuwe energielabel niet alleen een wassen neus is, maar vooral niet overeenkomt met de regels zoals we deze in Europa hebben afgesproken. Net zoals de afgekondigde boete voor het niet hebben van een energielabel, zoals VastgoedJournaal liet vaststellen, waarvoor de juridische grond ontbreekt.

Rechtszaak tegen staat

Discussie over het label is te verwachten, zegt Levenbach van EnergyClaim. “De overheid wilde 4 miljoen woningen energiezuinig maken, in de periode van 2000 tot 2015.” Daar is weinig van terecht gekomen. “De bouw en installatiebranche werden, net als de EPA-adviseurs, gouden bergen beloofd, met dat energiebesparingsbeleid.”

Door het niet volgen van de Europese richtlijnen, loopt de markt geld mis en werkgelegenheid, stelt Levenbach. Dit is één van de verwijten van EnergyClaim jegens de staat. In een eerste rechtszaak zijn de argumenten verworpen, maar de stichting is op 7 augustus 2014 in hoger beroep gegaan.

“Minister Blok heeft de Tweede Kamer gesust met ons verlies bij de Rechtbank, zonder te vermelden dat we hoger beroep hebben aangetekend.” In een eerder stadium werd de claim wèl gegrond bevonden, door de Nationale Ombudsman. Omdat de toenmalige minister dit oordeel verwierp, was een rechtszaak nodig, waarvoor nu dus het hoger beroep loopt.

Of het uitblijven van woningverbeteringen gericht op energiebesparing te wijten is aan het afgezwakte label, zal overigens nog moeten blijken.

Lees ook op energievastgoed.nl en energiebusiness.nl:

Bouwen in Groningen duurder door aardbevingsrisico

Kun je na 2017 zonnestroom nog verrekenen met energieleverancier?

Met Vereniging van Eigenaren zonnepanelen op dak: zo kan het

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl