Zwitsers mogen stemmen over hun eigen goud.  Dat kan verkeerd uitpakken, zo vreest de centrale bank van het land.

Op 30 november mogen Zwitserse burgers stemmen over het initiatief ‘Red Ons Zwitserse  Goud’. De indieners van de Zwitserse Conservatieve Partij vinden het maar niets dat er zo weinig echt goud staat tegenover het geld dat de Zwitserse centrale bank uitgeeft. Ze willen dat de Centrale Bank ervoor zorgt dat goud binnen vijf jaar minstens 20 procent van de bezittingen uitmaakt.

Ook moet er een verbod komen op verkoop van goud door de Centrale Bank; verder moet Zwitsers goud dat in het buitenland ligt opgeslagen, terug naar Zwitserland.

Zwitsers klem tussen goud en euro’s

De Zwitserse Centrale Bank is echter zeer beducht over het goud-initiatief, aldus zakenkrant The Wall Street Journal. Kort gezegd vrezen centrale bankiers dat ze de flexibiliteit kwijt raken om met monetair beleid te reageren op crisissituaties.

Zo bleek de Zwitserse Frank de afgelopen jaren tijdens de eurocrisis een gewilde munt. Gevolg was wel dat er voortdurend opwaartse druk op de munt stond, wat potentieel zeer schadelijk was voor de Zwitserse export.

De Centrale Bank heeft daarom een beleid gevoerd waarbij de koers van de dure Zwitserse Frank ten opzichte van de euro kunstmatig is gedrukt.  Daarbij heeft de Centrale Bank flink euro’s moeten aankopen en euro’s maken inmiddels ongeveer de helft uit van de bezittingen van de Centrale Bank, aldus de WSJ.

Goud is momenteel slechts goed voor 7,5 procent van de activa van de Centrale Bank. In een reactie tegenover de WSJ geeft een woordvoerder van de Centrale Bank aan dat de bank bij een verplichting tot het aanhouden van goud, telkens goud zou moeten bijkopen als er euro’s worden gekocht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl