• CDA en ChristenUnie vinden dat Groningen de extra opbrengsten uit de gaswinning in de provincie moet krijgen voor bijvoorbeeld schadeafhandeling.
  • De overheid wil uiteindelijk de gaswinning in Groningen helemaal afbouwen vanwege de problemen die het veroorzaakt.
  • Staatssecretaris Hans Vijlbrief kijkt opnieuw of extra gaswinning vermeden kan worden en Premier Rutte sprak hierover met Duitsland.
  • Lees ook: Provinciale Staten van Groningen willen voorkomen dat er meer gas wordt gewonnen.

Als Nederland extra Gronings gas gaat winnen om te leveren aan Duitsland, dan moeten de opbrengsten daarvan direct naar Groningen, vinden coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Zij zullen donderdag dat punt maken tijdens een debat over de gaswinning in de Tweede Kamer. Met het extra geld wil het CDA de schadeafhandeling en versterking van woningen in Groningen versnellen.

Stef Blok, minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte III, zei vlak voor zijn vertrek als minister dat Nederland mogelijk wel twee keer zoveel gas uit Groningen nodig heeft dan eerder werd gedacht.

Niet alleen de hogere vraag uit Duitsland speelt een rol, maar ook de verlate komst van een fabriek die buitenlands gas omzet zodat het geschikt is voor binnenlands gebruik. Het kabinet heeft zich voorgenomen om de gaswinning helemaal af te bouwen vanwege de aanhoudende aardbevingen in de provincie.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw, nu verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen, zei bij zijn aantreden nog eens goed te willen kijken of de extra gaswinning vermeden kan worden. Premier Mark Rutte zei de kwestie besproken te hebben met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Wel waarschuwde de premier niets te kunnen beloven.

Vijlbrief heeft nog tot 1 april de tijd om een officieel besluit te nemen over het winningsniveau. Voor die datum moet er ook een nieuw veiligheidsadvies liggen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Arbitragezaak van NAM tegen de staat over kosten schadeherstel Groningen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een arbitrageproces begonnen tegen de Staat over de kosten van het schadeherstel voor inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen, zo bleek begin deze maand.

Volgens het bedrijf wordt er momenteel namelijk afgeweken van eerder gemaakte afspraken. Daarbij zou het concern zijn aansprakelijkheid in dit dossier liever afkopen.

"De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018. Dit geschil wordt nu voorgelegd aan een arbiter", legt NAM-directeur Johan Atema uit in een schriftelijke toelichting.

Er is al langer sprake van een ruzie tussen het kabinet en de NAM over het geld voor de zogenoemde versterkingsoperatie in Groningen. Er moeten veel huizen worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn en waren van gaswinning door de NAM. Maar de organisatie is het niet eens met alle rekeningen die het toegestuurd heeft gekregen.

"Op het moment dat we rekeningen krijgen waarbij we gewoon niet meer weten waarvoor we betalen, dan is het onjuist om dat geld over te maken", stelde Atema in oktober nog in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Atema benadrukt nu dat hij "graag" bereid is om met de betrokken ministeries tot een oplossing te komen. "Dit zou zelfs in de vorm van een afkoopregeling kunnen", oppert hij. Eerder werd zo'n regeling volgens hem al eens voorgesteld door de Algemene Rekenkamer.

De kwestie zou puur gaan om de doorbelasting van kosten voor de publieke afhandeling van de schade. Zowel de NAM als het kabinet bezwoer eerder dat de Groningers geen last hebben van de onenigheid tussen de twee partijen, temeer omdat de NAM op afstand is geplaatst van de versterkingsoperatie. De NAM onderstreept nogmaals dat het concern de aan de gaswinning en aardbevingen gerelateerde kosten zal vergoeden. "Daar is geen discussie over", aldus het bedrijf.

LEES OOK: De aardbevingsschade in Groningen is een nationale crisis die een eigen minister verdient in een volgend kabinet, zegt de ombudsman