De overname van ABN AMRO en Fortis in 2008 heeft de Nederlandse staat de afgelopen jaren in totaal ruim 30 miljard euro gekost. Dat schatte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De directe kosten van de overname van ABN AMRO en Fortis en de daaropvolgende kapitaalinjecties bedragen in totaal 28 miljard euro. Daarvan wordt door het ministerie van Financiën 21,7 miljard euro toegerekend aan ABN AMRO. De resterende uitgaven worden door het ministerie grotendeels toegerekend aan verzekeraar ASR, waarin de Nederlandse verzekeringsonderdelen van Fortis zijn ondergebracht.

Naast de directe kosten maakte het statistiekbureau een schatting van de rentelasten van de financiering van de hele operatie. Daar werden ontvangsten zoals dividend en ontvangen rente op leningen vanaf getrokken. Per saldo leverde dit een extra kostenpost van 2 à 3 miljard euro op.

De overheidsschuld groeide door de nationalisatie van de financiële ondernemingen in totaal eveneens met 30 miljard euro. De overname heeft het tekort van de overheid in de periode vanaf 2008 met 5 à 6 miljard euro verhoogd.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl