ANALYSE – Het gebruiken van je mobieltje tijdens het rijden: het mag niet, het is gevaarlijk en toch doen we het allemaal weleens. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn.

Zo veroorzaakte een buschauffeur een ongeluk toen hij zijn mobieltje gebruikte tijdens een rit. Gelukkig raakte er niemand serieus gewond maar de buschauffeur verloor wel zijn baan.

In het arbeidsgeschil stond de kantonrechter voor de vraag of er voldoende gronden waren voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever had ontslag aangevraagd op grond van verwijtbaar handelen door de buschauffeur.

De buschauffeur had zijn mobieltje gecheckt toen hij in verkeer stilstond. Daarna checkte hij zijn telefoon weer toen hij optrok op een groot kruispunt. Deze onoplettendheid leidde tot een botsing met een vrachtwagen.

Gebruik mobieltje tijdens rit

De rechter oordeelde als volgt: de buschauffeur heeft inderdaad verwijtbaar gehandeld. Het gebruiken van een mobiel tijdens het rijden is wettelijk niet toegestaan en zelfs strafbaar.

De buschauffeur heeft een vergaande zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van zijn passagiers. De door de buschauffeur aangevoerde reden dat hij een ziek kind thuis had en wilde weten hoe het ging, is onvoldoende om zijn gedrag te rechtvaardigen. Hij had zijn mobiel op een ander moment moeten checken, bijvoorbeeld bij een bushalte.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dus toegewezen op deze grond: verwijtbaar handelen.

Wel of geen transitievergoeding?

De kantonrechter sprak zich vervolgens uit over de gevorderde transitievergoeding. Werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer hebben recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Een transitievergoeding wordt echter niet toegewezen als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

In deze procedure heeft de buschauffeur erkend dat hij weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld, maar zijn advocaat stelde dat hij zijn recht op een transitievergoeding niet heeft verloren. De rechter volgde hem hierin.

De kantonrechter overweegt dat het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van het verwijtbare gebruik van het mobieltje door de buschauffeur. Maar er zijn bijzondere omstandigheden aanwezig waardoor er in dit geval geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid.

Zo weegt de rechter mee dat er sprake is van een eenmalige misser op een verder vlekkeloos dienstverband van ruim 16 jaar. Verder is van belang dat de buschauffeur heeft meegewerkt aan het onderzoek dat volgde na het ongeluk.

Tot slot speelt de grote impact van de kwestie op de buschauffeur en zijn gezin een rol. De kantonrechter wijst de buschauffeur een transitievergoeding van 22.540 euro toe.

Sander Schouten is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij AMS Advocaten.