• Dicht op elkaar wonen kan leiden tot irritaties, zeker nu we door de coronacrisis vaker aan huis gebonden zijn.
  • Geluidsoverlast en overhangende takken zijn twee zaken waar buren vaak ruzie over hebben.
  • Kom je er met je buren niet uit, dan kan het verstandig zijn hulp van een derde in te schakelen. In ruim 300 gemeenten kun je bijvoorbeeld terecht voor Burenbemiddeling.

In een dichtbevolkt land als Nederland staan veel huizen dicht bij elkaar. Dat maakt het makkelijker om met elkaar in contact te komen.

Maar zo dicht op elkaar wonen kan ook leiden tot irritaties, bijvoorbeeld over geluidsoverlast en overhangende takken. Kijk maar naar een willekeurige aflevering van de Rijdende Rechter.

Nu we door de coronamaatregelen vaker thuis zijn, kan de spanning extra snel oplopen. Bij buurtbemiddelingsorganisaties zijn vorig jaar zo’n 20.000 conflicten tussen buren gemeld, circa 2.500 meer dan in 2019.

Dit zijn vijf veel voorkomende burengeschillen, met tips om te voorkomen dat de irritaties uitmonden in een heftige burenruzie.

Ergernis 1: schaduw door een boom

Een hoge boom is voor de één puur genot en voor de ander een bron van ergernis. Om overlast door schaduw en vallende blaadjes zoveel mogelijk te beperken mag een boom niet dichter dan twee meter van de grens met de buren worden geplant.

Er gelden enkele uitzonderingen. Een boom mag dichterbij staan als dat wordt vermeld in de gemeentelijke ordening, als de boom niet boven de schutting uitkomt, of als de buren daarmee akkoord gaan. Ook bij verjaring kan van de twee-meter-regel worden afgeweken. Hiervan is sprake als de boom er al meer dan twintig jaar staat.

Wil je een boom plaatsen, zet deze dan niet te dicht bij de erfgrens en kies bij voorkeur een boom die niet al te hoog wordt.

Ergernis 2: herrie

Bron: Pixabay/CC0
Bron: Pixabay/CC0

Geschreeuw, bonkende housemuziek, hondengeblaf… Niet elk teken van leven van de buren wordt op prijs gesteld.

Meestal is het geven en nemen. maar soms worden grenzen overschreden en is geluidshinder ‘onrechtmatig’. Op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) kun je checken of het aantal toegestane decibellen wordt overschreden.

Vaak kan ruzie over geluidsoverlast worden voorkomen door het gesprek aan te gaan. Speelt je buurman trompet? Spreek dan af wanneer en hoelang hij speelt. Waarschuw je buren als je een feestje geeft en zet een koptelefoon op als je harde muziek draait.

Ook met simpele maatregelen kan veel ergernis worden voorkomen. Plak bijvoorbeeld viltjes onder stoelpoten, zet geluidsboxen op schuimrubber om bastonen te dempen, loop niet met naaldhakken over het parket en plaats rubberen doppen onder de wasmachine. Op de website van NSG kun je tegen betaling brochures met tips bestellen.

Kom je er samen niet uit, dan kun je overtredingen melden bij de gemeente. Veel gemeenten kennen een meldpunt overlast, dat in nauw contact staat met andere instanties, zoals de politie of de woningbouwvereniging. Bij ernstige overlast kan een rapporteur worden ingeschakeld die onderzoek doet. De politie kan alleen in actie komen bij een strafbaar feit of verstoring van de openbare orde.

Ergernis 3: schutting in mijn tuin

Heb jij het vermoeden dat de schutting of heg van de buren op jouw grondgebied staat, dan kun je contact opnemen met het Kadaster. Bij onenigheid kun je deze organisatie vragen de kadastrale grens opnieuw op te meten. Dit kost minimaal 485 euro, afhankelijk van of er knikken in de grens zitten.

Wees er wel op tijd bij, want er kan sprake zijn van verjaring. Als de schutting van de buren al twintig jaar op jouw grond staat, heb je pech.

Ergernis 4: overhangende takken

Bron: Pixabay/CC0
Bron: Pixabay/CC0

Overhangende takken hoef je niet te accepteren. Je buren moeten dit voorkomen. Omgekeerd moet jij je buren toegang tot jouw tuin verlenen als ze alleen van daaruit de takken kunnen snoeien.

Weigert je buurman ondanks jouw verzoeken de snoeischaar ter hand te nemen, vraag hem dan per brief dit alsnog te doen, vergezeld van een redelijke termijn. Het juridisch loket adviseert een termijn van zes weken.

Is die periode verstreken, dan mag je zelf alles afknippen wat boven je grond hangt. Doorschietende wortels van een boom van de buren mag je weghalen zonder vooraf toestemming te vragen.

Ergernis 5: buren in mijn tuin

De meeste tuinen zijn afgeschermd voor anderen, maar er bestaan situaties waarbij mensen alleen via het terrein van hun buren hun schuur of achtertuin kunnen bereiken. Dit kan zijn vastgelegd in een ‘recht van overpad’. Dit betekent dat mensen het recht hebben over de grond van hun buren te lopen. Dit recht is vastgelegd in een notariële akte of ontstaan door verjaring (20 jaar).

De eigenaar of huurder van de grond moet zijn buren ongehinderd van dat recht gebruik laten maken. Het betreffende voetpad afsluiten met een schutting of struiken is dus verboden. De buren op hun beurt moeten ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk overlast veroorzaken en eventueel het pad onderhouden.

Buurtbemiddeling

Kom je er met je buren niet uit, dan kan het verstandig zijn hulp van een derde in te schakelen. In meer dan 300 gemeenten kun je terecht voor Burenbemiddeling. Vrijwilligers komen dan langs om de strijdende partijen nader tot elkaar te brengen.

De slagingskans is groot: uit cijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid blijkt dat buurtbemiddeling ruim twee derde van de burenruzies oplost.

Je kunt ook de hulp inschakelen van een professional: een mediator. Haalt ook dit niets uit, dan rest een civiele procedure bij de rechtbank. Dit is wel een tijdrovende en kostbare aangelegenheid.