De Britse premier Minister Theresa May heeft aangekondigd bedrijven 2.000 pond per jaar in rekening te brengen voor iedere niet EU-migrant die ze in dienst hebben. Het plan maakt onderdeel uit van haar streven om de immigratie naar Groot-Brittannië terug te brengen tot onder de 100.000 per jaar.

May heeft de zogeheten ‘Immigration Skills Charge’ vorige maand al ingevoerd en het te betalen bedrag staat nu op 1.000 pond per jaar. Met dat nieuwe beleid zijn bedrijven gedwongen jaarlijks te betalen voor iedere niet EU-werknemer. Het geld wordt gebruikt om de eigen Britse beroepsbevolking bij te scholen.

Het verdubbelen van het bedrag staat in het verkiezingsprogramma van de Conservatieve partij van May dat donderdagochtend is gepresenteerd.

“Kennismigratie zou overheden en het bedrijfsleven niet moeten ontslaan van hun verplichting de vaardigheden te verbeteren van de Britse beroepsbevolking”, staat in het verkiezingsmanifest.

“Dus verdubbelen we de ‘Immigration Skills Charge’ die wordt opgelegd aan bedrijven die migranten in dienst hebben naar 2.000 pond per jaar, waarbij we de opbrengst gebruiken voor bijscholing van Britse werknemers.”

In het manifest wordt ook beloofd de netto-migratie naar Groot-Brittannië terug te dringen tot onder de 100.000 per jaar.

"Ongecontroleerde immigratie heeft gevolgen voor de publieke diensten en voor de de salarissen en banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt", zei May tijdens de presentatie van haar verkiezingsprogramma.

Het is niet duidelijk hoe de premier aan die belofte kan gaan voldoen, die oorspronkelijk is gedaan door ex-premier David Cameron toen de Conservatieven nog in de oppositie zaten. De netto-migratie per jaar kwam in september 2016 uit op 273.000. De afgelopen twintig jaar is het immigratie-cijfer niet onder de 100.000 gekomen. Ook de immigratie van buiten de EU alleen al overschrijdt nog steeds dat aantal.

May staat onder druk van toppers uit het bedrijfsleven en prominente figuren uit haar eigen regering om de belofte te laten vallen. In een vernietigend commentaar schreef George Osborne, voormalig minister van Financiën voor de Conservatieven en huidig hoofdredacteur van de Evening Standard, dat de belofte "politiek onbezonnen is en getuigt van economisch onbenul."

"Zij weet beter dan bijna iedereen dat de netto-migratie - het aantal mensen dat binnenkomt min het aantal mensen dat vertrekt - niet wordt bepaald door de regering, omdat het afhankelijk is van de grillen van de wereldeconomie", schrijft Osborne.

"Bovendien gaat er een perverse prikkel uit van dit doel, omdat het waarschijnlijker wordt het te halen als je veel mensen weet te overtuigen te emigreren uit Groot-Brittannië."

"Dus je zou aannemen dat mevrouw May de kans grijpt om de belofte te begraven. Dat is in ieder geval wat haar kabinet verwachtte; geen van de toonaangevende ministers steunt die belofte privé en ze zullen allemaal blij zijn als de Conservatieve partij afscheid kan nemen van iets dat zoveel publiek leed heeft veroorzaakt."

Belangrijke leden de regering, onder wie minister Boris Johnson van Buitenlandse Zaken, hebben persoonlijk bij May op aangedrongen om het aantal buitenlandse studenten dat in Groot-Brittannië komt studeren niet mee te tellen bij het totale aantal immigranten om het makkelijker te maken aan de belofte te voldoen en tegelijkertijd die profijtelijke gang van zaken in stand te houden.

"Het is een groot compliment voor ons land dat Theresa en ik vrijwel overla waar we komen als eerste vraag krijgen 'Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kinderen naar Groot-Brittannië kunnen komen en aan een universiteit kunnen studeren'" zei Johnson vorig jaar tegen ITV.

"Laat me wijzen op één statistiek - van alle koningen en koninginnen, presidenten en premiers in de wereld is een op de zeven opgeleid in Groot-Brittannië."

"En er is op dit moment geen enkele rede om aan te nemen dat dat aandeel gaat dalen gezien het talent dat onze universiteiten bevolkt."

Maar May heeft vandaag uitgesloten dat ze studenten niet gaat meetellen voor het bereiken van haar doelstelling.

"Buitenlandse studenten blijven meetellen in de immigratiestatistieken - in overeenstemming met de internationale definities - en vallen ook binnen het regeringsbeleid om de jaarlijkse netto-migratie terug te dringen", staat in het verkiezingsprogramma.

De premier presenteerde haar verkiezingsprogramma tijdens een bijeenkomst in Halifax, in het noordwesten van Engeland.

Miskleun van Gove

Voormalig minister Michael Gove van Justitie verdedigde vandaag het voorstel van May om de rekening voor bedrijven die werknemers van buiten de EU in dienst hebben te verdubbelen, ondanks dat hij niet wist hoe hoog het huidige bedrag is.

Gove, die na de verkiezingen mogelijk terugkeert in het kabinet van May, zei tegen Nick Ferrari van LBC: "Ik denk dat het huidige bedrag gaat verdubbelen. Ik kijk even in mijn aantekeningen. Ik heb hier niet het exacte bedrag van dit moment."

Toen er op werd aangedrongen te zeggen wat het huidige bedrag is zei Gove: "Ik denk dat het 2.000 pond per jaar is...ja ik denk dat dat het juiste bedrag is." Daarmee beweerde hij ten onrechte dat het bedrage verdubbeld zal worden naar 4.000 pond per jaar. Het huidige bedrag is slechts 1.000 pond.