Booking.com ziet af van deelname aan de tweede ronde van staatsteun in Nederland, waarbij een compensatie voor personeelskosten wordt gegeven.

Het internationale platform voor het reserveren van hotels en appartementen kreeg in Nederland forse kritiek op de eerste steunaanvraag.

Booking.com neemt naar eigen zeggen maatregelen om de levensvatbaarheid van het bedrijf veilig te stellen, in een wereld waar minder wordt gereisd.

Booking.com zal volgens het Financieele Dagblad geen gebruik maken van de tweede ronde van de NOW-regeling die in juni van start gaat. Daarbij kunnen bedrijven die met een forse daling van de omzet kampen, gebruik maken van overheidssteun voor de compensatie van loonkosten.

Tegenover het FD zei een woordvoerder van Booking.com vrijdag dat het bedrijf gaat focussen op de lange termijn. “Alleen aanpassingen voor de korte termijn zijn niet voldoende om zeker te stellen dat ons bedrijf de juiste grootte en structuur heeft die past bij de nieuwe realiteit van de aanzienlijk verminderde vraag naar reizen.”

Booking.com is door de coronacrisis in grote problemen gekomen. Het aantal boekingen is fors gedaald. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf kon medio april op de kapitaalmarkt 4 miljard dollar lenen, maar duidelijk was toen al dat er ontslagrondes komen.

Kritiek op Booking.com vanwege beroep op staatssteun

Bij Booking.com in Nederland werken 5.500 mensen. In de eerste ronde van de NOW-regeling heeft Booking voor werknemers in Nederland gebruikt gemaakt van de mogelijkheid tot loonkostencompensatie.

Lees ook op Business Insider

Die stap viel bij critici in het verkeerde keelgat. Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van Booking.com, was de afgelopen jaren een winstmachine en heeft dat geld deels gebruikt om voor 16 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen in drie jaar tijd.

Met de inkoop van eigen aandelen wordt kasgeld teruggesluisd naar aandeelhouders. De winst hoeft daardoor over minder aandelen te worden verdeeld, wat kan zorgen voor een hogere winst per aandeel.

Een hogere winst per aandeel kan gunstig zijn voor de beurskoers en daarmee ook voor bestuurdersbeloningen die zijn gekoppeld aan de beurskoers.

In de tweede ronde van de NOW-regeling voor de compensatie van personeelskosten – waar Booking dus geen gebruik van gaat maken – is overigens als voorwaarde gesteld dat bedrijven geen dividenden uitkeren en afzien van bonussen voor topbestuurders.

Volgens de nieuwe NOW-regeling mogen bedrijven vanaf juni werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan, ook als ze loonkostencompensatie krijgen. In de eerste steunronde was dat niet mogelijk. Daarom heeft Booking in die periode in Nederland ook geen grote reorganisatie doorgevoerd.

Booking.com wil zijn eigen werknemers beschermen

Volgens Booking.com staat de reissector door de pandemie en de opgelegde reisrestricties onder een ongekende druk en is niemand in de reiswereld daar immuun voor. “Alle partijen in de branche hebben een gedeeld belang, en dat is deze crisis te overleven en onze werknemers te ondersteunen”, zei een woordvoerder naar aanleiding de beslissing om wel mee te doen aan de eerste ronde van de NOW-regeling.

Het steunprogramma hielp Booking.com naar eigen zeggen om de werknemers te beschermen. Ook ondersteunde het de financiële gezondheid op de korte termijn, zodat kon worden gewerkt aan langetermijnherstel zodra de reisindustrie weer op gang komt als deze moeilijke periode voorbij is.

Het management van Booking.com kondigde eerder aan een vijfde van het salaris in te leveren, in aanvulling op de salarisbeperkingen die het bestuur zichzelf ook al oplegde.

Lees meer: