Het kabinet Rutte 3 tast diep in de buidel om boeren uit te kopen die in de knel komen door strengere milieueisen. In totaal komen er drie potjes beschikbaar die samen meer dan een half miljard euro vertegenwoordigen.

Dat meldde het ministerie van Landbouw vrijdag namens minister Carola Schouten.

Maandag lekte al uit dat het kabinet veel geld opzij zet voor een nieuwe regeling voor veehouders die willen stoppen. Het gaat om 350 miljoen voor “gerichte opkoop” van veehouderijen rondom de Natura-2000 gebieden. Minister Schouten bevestigde dit bedrag vrijdag.

Ook komt er 172 miljoen euro voor nieuwe technieken die ervoor zorgen dat veehouders minder stikstof uitstoten. De minister zet bedrijfscoaches in om veehouders te helpen met geldzaken en manieren om stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken, zoals het scheiden van mest en urine.

Een derde regeling betreft een al eerder toegezegd bedrag van 180 miljoen euro voor sanering van de varkenshouderij, gericht op het verminderen van geuroverlast, maar ook op vermindering van de stikstofneerslag. Hiervoor hebben zich 502 varkenshouders aangemeld.

Het kabinet gaat alle varkensboeren uitkopen die zich voor een uitkoopregeling hadden aangemeld, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Voor die regeling om stankoverlast tegen te gaan waren er te veel belangstellenden. Het kabinet trekt daarom "mocht dat nodig zijn" de knip.

Deze boeren kunnen stoppen met hun bedrijf in ruil voor een bepaald bedrag. Met het uitbreiden van de regeling wil landbouwminister Carola Schouten de hoge stikstofuitstoot van de varkenssector verminderen.

Kabinet wil handel in stikstofuitstoot faciliteren

Het kabinet wil in de toekomst ook bijlappen om boeren te helpen grondstoffen zo veel mogelijk te hergebruiken. Tot slot mogen boeren die een vergunning hebben om meer stikstof uit te stoten dan ze doen, deze 'ruimte' verhuren aan anderen.

De gesprekspartner van het kabinet namens de sector, koepelorganisatie Landbouw Collectief, is kritisch over het plan om boeren uit te kopen.

Voorzitter Aalt Dijkhuizen wil dat het kabinet beter kijkt naar zijn eigen voorstellen, die er vooral voor zorgen dat blijvers schoner gaan boeren. Voor dat plan is volgens de boerenorganisaties overigens 3 miljard euro nodig.

LEES OOK: Ondernemers van de Vooruitgang – Albert Heijn gaat bij inkoop groente en fruit milieu-impact monitoren