De overheid moet haar eisenpakket aan de landbouw afzwakken, anders komt er geen breed akkoord. Dat eisen verschillende belangenverenigingen van melkveehouders. Zij vinden dat er te veel druk en lastenverzwaring op boeren worden afgewenteld waardoor investeringen in klimaat onmogelijk worden.

Belangrijkste knelpunten voor de boerenverenigingen, waaronder de Nederlandse Melkvee Vakbond (NMV), LTO Melkveehouderij, Agractie en Dutch Dairymen Board, zijn het verlies aan landbouwgrond en de ruimte die ze hebben om die te bemesten. Zij stellen in een eigen analyse dat de overheid die blokkades moet wegnemen voordat er verder kan worden gesproken.

NMV-voorzitter Henk Bleker noemt het “onacceptabel” dat de melkveehouderij bijna een kwart miljoen hectare landbouwgrond kwijtraakt en vindt dat het kabinet zijn eis omtrent grond moet “matigen”. “De randvoorwaarden betekenen ook dat grote melkveebedrijven het zullen redden en groter worden. De traditionele gezinsbedrijven zullen het slachtoffer worden en dat vinden we ongewenst”. Volgens Bleker is het conflict “volstrekt helder” en is het nu “aan de minister om de kloof te overbruggen.”

Het zogeheten toetsingskader dat de overheid bij de sector neerlegde levert “te veel beperkingen op”, schrijven de organisaties in hun analyse. Zo is er een “stapeling van plannen” die leidt tot een reductie van het grondgebied voor de melkveehouderij van 236.000 hectare. Dat is volgens de organisaties ruim een vijfde van het totaal. Per bedrijf wordt de beschikbare ruimte ook met 5 procent ingeperkt.

Nederlandse melkproductie met een derde omlaag

Ze waarschuwen dat de binnenlandse melkproductie daardoor met ruim een derde omlaag Gaat. En dat heeft ook gevolgen voor de industrie en kennis- en onderzoeksinstellingen, claimen ze. "De mondiale relevantie van de zuivelketen verdwijnt namelijk goeddeels." Ook komt er grondschaarste die daardoor duurder wordt, terwijl de overheid ook meer grond per koe wil. De doelen zijn volgens de boeren daardoor niet haalbaar.

Verder klagen de boeren over de eisen rond het gebruik van kunstmest en de afschaffing van de derogatieregels door de Europese Unie. Daardoor mochten boeren hier meer mest gebruiken dan in andere landen. De afschaffing daarvan kost boeren veel geld.

Ze willen dat de overheid gaat sturen op het doel wat bereikt moet worden en niet de middelen die daarvoor ingezet moeten worden. Voor verschillende boerenbedrijven kunnen dan mogelijk minder strenge regels gaan gelden omdat de milieuproblemen en vervuiling van grondwater daar niet zo groot zijn.

LEES OOK: Lampen van aspergeschillen en verpakkingen van tomatenstengels: tuinbouwers zitten vol circulaire ideeën, maar stuiten op juridische barrières