Na de perikelen op de koopmarkt krijgen volgend jaar huurders en verhuurders meer aandacht van het kabinet. Huurders krijgen vaker te maken met een tijdelijk contract en de wooncorporaties worden aan de teugels gelegd. Maar het kabinet is ook de huiseigenaren nog niet vergeten die door de ingestorte woningmarkt in de financiële ellende zijn gekomen.

Mensen die een restschuld hebben of dubbele hypotheeklasten doordat zij hun eigen woning niet tijdig kunnen verkopen of voor een te lage prijs, kunnen de rente langer aftrekken van de belastingen. Dat blijkt uit de begroting 2015 (pdf) die minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De betrokkenen kunnen de rente over de restschuld die tot 2018 ontstaat, straks 15 jaar aftrekken van de belastingen. Dat is nu nog 10 jaar. Verder wordt de verhuisregeling blijvend. Dat betekent dat mensen die hun huis niet tijdig kunnen verkopen, de rente van hun dubbele hypotheek maximaal 3 jaar kunnen aftrekken van de belasting.

Wooncorporaties aan banden

Zoals bekend gaat Blok de kerntaken van de wooncorporaties vastleggen in de wet: de bouw en het beheer van woningen voor lagere inkomens. Dat moet voorkomen dat de corporaties opnieuw riskante avonturen aangaan. Ook moeten meer tijdelijke huurcontracten de doorstroming in huurwoningen meer lostrekken.

Ook gaat Blok aan de slag met mensen met een arbeidsbeperking. Tot 2017 moeten er bij het Rijk 1336 extra banen voor hen komen, oplopend tot 3340 banen in 2023.

Doelmatiger werken en verdere digitalisering bij het Rijk moeten vanaf 2018 ongeveer 200 miljoen euro besparing opleveren.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

 • De begroting voor wonen en rijksdienst is 3,6 miljard euro.
 • De verhuurderheffing die de wooncorporaties moeten betalen aan het Rijk, gaat omhoog naar 1,335 miljard euro.
 • De kerntaken van de wooncorporaties worden wettelijk vastgelegd: het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens. Dat moet ze ervan weerhouden om zich in te laten met riskante projecten. Er komt strenger toezicht op de sector.
 • Er komen meer tijdelijke huurcontracten. Dat moet de doorstroming bevorderen zodat startende huurders meer kans krijgen op een woning.
 • Het puntenstelsel wordt aangepast. Door de WOZ-waarde hierin mee te wegen, komt de lokale situatie beter tot zijn recht in de maximaal redelijke huurprijs.
 • Het lage btw-tarief van 6 procent op arbeidsloon bij verbouwingen en renovaties wordt een half jaar verlengd tot 1 juli 2015.
 • De grens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag naar 245.000 euro en zakt in 2016 naar 225.000 euro.
 • Mensen die een restschuld hebben na de verkoop van hun woning, kunnen die soms meefinancieren onder de NHG. De rente over de restschulden die tot 2018 ontstaan, kan voortaan 15 jaar worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dat is nu nog 10 jaar.
 • De tijdelijk ingestelde verhuisregeling wordt permanent. Dat betekent dat de hypotheekrente van de vorige of toekomstige eigen woning maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar is.
 • De rijksdienst gaat meer werken als één concern. Doelmatiger werken en verdere digitalisering moet in 2018 rond de 200 miljoen euro besparen.
 • Tussen 2015 en 2017 wil het kabinet 1336 extra banen bij het Rijk realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat loopt op tot 3340 banen in 2023.
 • Er komt een rijksbrede Ondernemingsraad.

Lees ook

Dit heeft Rutte voor ondernemers in petto

Prinsjesdag 2014: zo doet de economie het

Koning Willem-Alexander krijgt 6.000 euro meer in 2015

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl