• Topbelegger Bill Ackman verwacht dat aanhoudend hogere inflatie de aandelenmarkt flink kan raken.
  • Als hogere inflatie ertoe leidt dat centrale banken versneld moeten ingrijpen door de rente te laten stijgen, kan dat negatief uitpakken voor de beurs.
  • Beleggers die zich willen indekken tegen inflatie, kunnen volgens Ackman kijken naar bedrijven die hogere inkoopprijzen kunnen doorberekenen in de verkoopprijzen.

De Amerikaanse topbelegger Bill Ackman zegt in een recent interview met beursbroker Interactive Investor dat aanhoudende inflatie de aandelenmarkt een onverwachte dreun kan bezorgen.

Lees ook: Vrees voor inflatie is reëel: prijs van hout stijgt harder dan goud

“Ik denk dat één van de ‘zwarte zwaan’-achtige risico’s voor de markten een echte inflatiepiek is die niet slechts drie maanden aanhoudt”, schetst Ackman. “Ook significant hogere rentes, die invloed hebben op de discontovoeten die gebruikt worden voor de waardering van aandelen, kunnen aandelenmarkten raken.”

Een ‘zwarte zwaan’ is een economisch begrip dat duidt op een zeer zeldzame gebeurtenis met grote gevolgen. Het begrip werd op financiële markten bekend door het boek Black Swan van financieel expert Nassim Taleb.

Volgens topbelegger Ackman zorgen de duizenden miljarden aan coronasteun, de infrastructuurplannen van president Joe Biden, de lage rente en het goedkoopgeldbeleid van de Federal Reserve ervoor dat de Amerikaanse economie hard groeit en dat ook de inflatie toeneemt.

Ackman denkt dat de Amerikaanse werkloosheidscijfers begin 2022 ongekend laag zullen zijn. Dat kan een reden zijn voor de centrale bank om het monetaire beleid te wijzigen.

“Ik denk dat de verwachtingen over hoe soepel het beleid van de Fed blijft de komende maanden al kunnen veranderen”, aldus Ackman.

Onrust op de beurs over mogelijke inflatiestijging

Beleggers vragen zich af of inflatiedruk als gevolg van het economische herstel tijdelijk zal zijn of een blijvend effect op financiële markten krijgt.

De Federal Reserve heeft laten weten dat ze het beleid om rentes kunstmatig laag te houden voorlopig handhaaft. Dit is een belangrijke steunpilaar onder de huidige beursrally. Voorzitter Jerome Powell van de Fed benadrukt ook dat een eventuele stijging van de inflatie tijdelijk zal zijn.

Maar lang niet iedereen is daar gerust op. Onder meer financieel specialist Jeremy Siegel zei afgelopen week tegen CNBC dat de Fed haar beleidskoers in 2021 zal wijzigen en dat dit een bijltjesdag op de beurs zal veroorzaken.

Als de Fed ter bestrijding van de inflatie rentes laat oplopen, worden vastrentende beleggingen mogelijk weer een alternatief voor aandelen. Bovendien beïnvloedt dit de waardering van aandelen.

Beleggers die zich willen indekken tegen hogere inflatie kunnen kiezen voor bedrijven die in staat zijn om hogere kosten door te berekenen in hun verkoopprijzen, aldus Ackman. Dit geldt typisch voor bedrijven die noodzakelijke consumptiegoederen produceren, zoals voeding en motorbrandstoffen.

Meer beursprognoses? Bekijk ook deze artikelen eens: