Big Bazar krijgt van de rechter niet de tijd om met schuldeisers tot een akkoord te komen. Daardoor is de kans groot dat de koopjesketen dinsdagochtend failliet wordt verklaard, zegt Oscar van Oorschot, de advocaat van Big Bazar. De faillissementsaanvragen komen dinsdag weer voor de rechter en het lukt de retailer niet om voor die tijd de schulden te betalen.

Big Bazar had om de afkoelingsperiode gevraagd, om zo te kunnen reorganiseren en met schuldeisers in gesprek te gaan. In deze periode zouden ook recent ingediende faillissementsaanvragen in de wacht komen te staan. Dat is nu van de baan, waardoor Big Bazar weer direct in de betalingsproblemen zit. “We zijn weer geschoten wild”, in de woorden advocaat Van Oorschot.

De rechter denkt niet dat Big Bazar in een afkoelingsperiode van twee weken een akkoord heeft met schuldeisers of ineens wel zijn kosten kan betalen. “Dat is volstrekt onvoldoende.” Daarvoor heeft de rechtbank gekeken naar de verwachte omzet en de achterstallige huur en andere schulden van de koopjesketen. De retailer leed van 2020 tot en met 2022 jaarlijks verliezen van 13 miljoen tot ruim 17 miljoen euro, deels ook vanwege de coronacrisis. De schuld zou tientallen miljoenen euro’s bedragen.

Van Oorschot schat in dat er rond de twaalf faillissementsaanvragen liggen, van bijvoorbeeld pandverhuurders of leveranciers. De eerste wordt dinsdag om 10.00 uur behandeld in Amsterdam.

"Ik acht de kans zeer aannemelijk dat Big Bazar dan in staat van faillissement wordt verklaard", denkt de advocaat. "Dan wordt er een curator aangesteld. Die zal eerst de 1300 werknemers wel vragen om door te werken, maar na een paar dagen zal die ze ontslaan. Ook zullen de 120 vestigingen dan worden ontruimd."

De rechtbank kende de afkoelingsperiode eind vorige maand eerst toe, maar kwam daar na een inhoudelijke zitting toch op terug. "Hoewel Big Bazar kennelijk de salarissen voor de maand augustus heeft betaald, was de verschuldigde huur voor de diverse winkelpanden die per 1 september 2023 betaald had moeten zijn, ten tijde van de zitting nog niet voldaan", motiveert de rechtbank. Vrijdag was de zitting in Leeuwarden, de uitspraak volgde maandagmiddag.

Schuldeisers zijn "unaniem blij" met het besluit, zegt directeur Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam, waar achttien gedupeerden zich hadden gemeld. Leveranciers hebben door de afwijzing van de afkoelingsperiode weer recht op hun geleverde spullen die nog niet zijn afbetaald. Mocht Big Bazar failliet gaan, krijgen verhuurders ook hun panden weer terug. Zij rekenden er al niet meer op dat ze nog geld van Big Bazar zouden zien.

LEES OOK: Big Bazar heeft een ‘afkoelingsperiode’ gekregen om een schuldakkoord te bereiken: 15 vragen en antwoorden over wat dit betekent voor schuldeisers en werknemers.