Huishoudens profiteren nu wel van economisch herstel: meer geld in de portemonnee

Huishoudens profiteren meer en meer van het herstel van de economie. Waar van 2001 tot 2012 vooral bedrijven hun inkomen zagen toenemen en huishoudens nauwelijks extra geld overhielden, is die trend sindsdien andersom.

Foto: ANP

Huishoudens profiteren meer en meer van het herstel van de economie. Waar van 2001 tot 2012 vooral bedrijven hun inkomen zagen toenemen en huishoudens nauwelijks extra geld overhielden, is die trend sindsdien andersom.

Huishoudens waren vorig jaar goed voor 55 procent van de totale netto-inkomsten van Nederland, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd. Dat aandeel is sinds 2012 steeds toegenomen.

reel-beschikbaar-inkomen-van-huishoudens-op-jaarbasis-16-09-22

Dat huishoudens meer overhielden komt onder meer doordat er minder sociale premies betaald hoefden te worden. Zo ging onder meer de pensioenpremie omlaag. Daarnaast steeg het inkomen doordat het aantal werkenden toenam.

De hypotheekschuld van de huishoudens nam in het tweede kwartaal ook toe. Dat is voor het vijfde kwartaal achter elkaar, wat te maken heeft met de aantrekkende woningmarkt.

saldo-opname-en-aflossing-hypotheekschuld-16-09-22

Bedrijven zagen aan de andere kant met name buitenlandse winsten dalen. Het CBS benadrukt dat de olieprijs daar een belangrijke rol bij speelt. Sinds medio 2014 is die stevig gedaald. Dat zorgt onder meer voor schommelende buitenlandse winsten bij enkele grote Nederlandse multinationals. Daarnaast keren bedrijven weer meer dividend uit aan aandeelhouders, waardoor onder de streep uiteindelijk minder geld overblijft.

In totaal bedroeg het nationaal beschikbaar inkomen, het bedrag dat vrij is om uit te geven, te investeren of te sparen, vorig jaar krap 505 miljard euro.