Particuliere beleggers in Nederland en elders in de wereld denken niet dat de coronacrisis een sterke invloed zal hebben op de beleggingsrendementen in de komende jaren.

Nederlandse beleggers gaan voor de komende 5 jaar uit van een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,1 procent.

Grote vermogensbeheerders zijn een stuk voorzichtiger over de vooruitzichten van aandelen en obligaties.

Particuliere beleggers lijken zich weinig zorgen te maken over de nasleep van de coronacrisis op de beurs in de komende jaren. Dit terwijl er onder beleggingsprofessionals juist zorgen leven over een langere periode van zwakke economische groei en beperkte rendementen op de beurs.

Uit een groot onderzoek van vermogensbeheerder Schroders, dat donderdag werd gepubliceerd, blijkt dat particuliere beleggers voor de komende vijf jaar jaarlijks gemiddelde 10,9 procent rendement verwachten op hun beleggingsportefeuille. Hiermee zijn particuliere beleggers nog iets optimistischer dan in 2019.

Bron: Schroders
Bron: Schroders

De uitkomst van het onderzoek is opvallend, gelet op de impact van de coronacrisis op de wereldeconomie. Dat erkent ook Hein Kuipers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland.

"Het is het derde jaar waarin de verwachtingen van beleggers over hun toekomstige beursrendement zijn gestegen. Dat is opmerkelijk, want beleggers hebben de huidige prognose gedaan in een klimaat van grote onzekerheid. Covid-19 maakte immers een einde aan de langste periode van economische groei in de geschiedenis en luidde de scherpste terugval sinds de depressie van de jaren 1930 in", aldus Kuipers.

Nederlandse particuliere beleggers zijn iets voorzichtiger in hun prognose dan het internationale gemiddelde en gaan uit van een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,1 procent voor de komende vijf jaar. Maar ook dit is nog behoorlijk hoog, gelet dat het om prognoses voor gemengde beleggingsportefeuilles gaat met aandelen, obligaties en andere beleggingen.

Dit jaar is 35 procent van de Nederlandse particuliere offensiever gaan beleggen, dus meer in aandelen. Schroders vermoedt dat dit komt vanwege de opleving van aandelenmarkten die sinds maar is opgetreden.

Professionals rekenen om gematigd rendement aandelen komende 5 jaar

Het optimisme onder particuliere beleggers staat in schril contrast tot de voorzichtigheid die veel grote, professionele vermogensbeheerders en investeerders in acht nemen.

Zo gaf topbestuurder Tony James van investeringsmaatschappij Blackstone woensdag aan dat aandelenbeleggers mogelijk een 'verloren decennium' tegemoet gaan, waarin de beursrendementen relatief laag zullen zijn, en zeker niet zo goed als in het afgelopen decennium.

Kijk je naar de 5-jaarsprognose van de grootste vermogensbeheerder ter wereld, het Amerikaanse BlackRock, dan ziet het beeld er ook een stuk gematigder uit.

Onderstaande grafiek toont de verwachting van BlackRock voor verschillende beleggingscategorieën in de komende vijf jaar, gemeten in euro. Deze inschatting stamt van juni dit jaar.

Bron: BlackRock
Bron: BlackRock

BlackRock, dat meer dan 7.000 miljard dollar aan beleggingen onder beheer heeft, ziet gemiddeld genomen voor geen enkele beleggingscategorie een gemiddeld jaarlijks rendement dat de komende vijf jaar boven de 10 procent uitkomt.

De bolletjes in de balkjes van bovenstaande grafiek geven de gemiddelde verwachting weer en de uiteinden van de balkjes de mogelijke afwijkingen.

Voor aandelen (groene balken) varieert het gemiddelde rendement, afhankelijk van de regio tussen de 5 procent en 7,5 procent per jaar. De verwachtingen voor obligaties (gele balken in de grafiek) zitten nog een stuk lager.

Kortom: met een gemengde portefeuille van aandelen en obligaties is het in de ogen van de professionals van BlackRock alleen bij zeer sterke afwijkingen van de gemiddelde verwachting mogelijk om richting de 10 procent rendement te komen.

LEES OOK: Gezonde correctie of krijgt de beurs hardere klappen?