ANALYSE – De voormalige minister van Defensie van de Verenigde Staten Donald Rumsfeld stelde – vrij vertaald – eens het volgende: “Er bestaan ‘bekende bekendheden’, dit zijn de zaken die we weten. En er zijn ‘bekende onbekenden’ oftewel zaken waarvan we weten dat we ze niet weten. En dan zijn er nog ‘onbekende onbekenden’, zaken waarvan we niet weten dat we ze niet weten.”

Het is opmerkelijk hoeveel tijd beleggers spenderen aan de zogeheten bekende onbekenden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond de Brexit, de groei in China, grondstoffen, de ontwikkeling van de olieprijs, beleid van centrale banken en uitkomsten van politieke verkiezingen.

Probleem is niet enkel dat bekende onbekenden zich dikwijls lastig – zo niet onmogelijk – laten voorspellen. Bijkomend punt voor beleggers is dat tevens ingeschat moet worden wat reeds in de beurskoersen is ingeprijsd, en hoe de aandelenmarkt op een bepaalde ontwikkeling zou reageren. Nou, succes daarmee…

Een indirect gevolg van het al te zeer focussen op bekende onbekenden is dat beleggen opschuift richting gokken: een bepaalde verkiezingsuitslag wordt werkelijkheid, of niet. Hierbij is het heel wel mogelijk dat minder in aandelen wordt belegd dan rationeel zou zijn. Gevolg is het mislopen van rendement. Over langere periodes bezien is dit negatieve gevolg bijna niet te overschatten.

Focus op dingen die kunt meten

Waar bij beleggen dan wel op te focussen? Neem een voorbeeld aan Warren Buffett, ‘s werelds beste belegger, en focus vooral op de bekende bekendheden.

Beleg gespreid in goede bedrijven, oftewel bedrijven met een sterke competitieve positie, gunstige vooruitzichten voor de langere termijn en met een aandeelhoudersvriendelijk management. Aandelen van dergelijke bedrijven tenderen uiteindelijk opwaarts.

Waak ervoor zelfs voor de allerbeste bedrijven niet een al te hoge prijs te betalen (dan duurt het lang voordat de intrinsieke waarde dat prijsniveau overtreft!) en focus evenmin op de koersontwikkeling op korte termijn.

Lees ook op Business Insider

Menig belegger zou beter af zijn door – in lijn met Warren Buffett – vooral te kijken naar de zogeheten bekende bekendheden, en wat minder naar de bekende onbekenden…

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.