Premium content ophalen
  • In een snel veranderende wereld is het voor beleggers lastig om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen.
  • Een manier om betere beleggingsbeslissingen te nemen, is het begrijpen van de grote wereldwijde trends.
  • Zakenbank UBS ziet 6 belangrijke thema’s die de komende 7 tot 10 jaar bepalend zullen zijn voor beleggers.
  • Lees ook: Beurs doet poging om dalende trend te keren, maar de opleving is nog erg pril

De wereld verandert snel en het is voor beleggers heel moeilijk toekomstige ontwikkelingen te voorspellen.

Hoewel losstaande gebeurtenissen zelden heel exact voorspeld kunnen worden, zijn er wel bredere trends te onderscheiden die belangrijke inzichten bieden in hoe de wereld en financiële markten zich gaan ontwikkelen. 

Met thematisch beleggen maak je een selectie van sectoren en aandelen op basis van wereldwijde trends op het gebied van technologie, demografie, politiek en milieu. Een dergelijke selectie wordt vaak gemaakt met een langere beleggingshorizon voor ogen.

Premium content ophalen