Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt het grote fundament onder de Nederlandse economie. Door te beleggen in een pakketje van MKB-ondernemingen kun je als belegger je vermogen laten groeien over een langere periode. Ondertussen wordt je risico gespreid én lever je een bijdrage aan het succes van Nederlandse ondernemers.

 Het MKB bestaat uit bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse ondernemingen valt maar liefst 99 procent in deze categorie. Vorig jaar goed voor meer dan 70 procent van de werkgelegenheid!

Bovendien droeg ‘de banenmotor’ van Nederland in diezelfde periode voor 62 procent bij aan toegevoegde waarde van het bruto binnenlands product. In de business economy, waarin de overheidssector, landbouw en onderwijs niet worden meegerekend, waren in 2018 meer dan één miljoen MKB-bedrijven actief.

MKB-bijdrage aan omzet, toegevoegde waarde, winst en werkgelegenheid in Nederland

 

Bron: Jaarbericht Staat van het mkb 2019

Meer weten over de de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij? Klik hier voor meer vrijblijvende informatie.

Behoefte aan financiering

Om te kunnen groeien hebben al die ondernemers een continue financieringsbehoefte. Die wordt niet alleen vervuld via leningen van de bank, maar ook door kapitaal aan te trekken van (particuliere) beleggers.

Beleggers profiteren op hun beurt. Ofwel via een rechtstreekse belegging in obligaties, en/of aandelen van een MKB-onderneming, of door te participeren in een MKB-beleggingsfonds. Hoewel beide manieren van beleggen kansen bieden om vermogen op te bouwen, worden die kansen bij een fondsbelegging vergroot. Simpelweg doordat je de risico’s spreidt.

1. Doe onderzoek

Mocht je hierin geïnteresseerd zijn: voordat je instapt is het, door de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan bedrijven binnen het MKB, sowieso van belang om goed onderzoek te doen. Kijk naar financiële ratio’s als liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit, maar bijvoorbeeld ook naar een maatstaf als de EBITDA om de operationele winst van een MBK-onderneming te bepalen.

Door niet al je geld in te zetten op één paard en te kiezen voor een beleggingsfonds, heb je in een klap meerdere voordelen te pakken. Niet alleen de beleggingsrisico’s worden over een mandje van ondernemingen uit het MKB gespreid, maar: je weet zeker dat het bedrijf een actief management heeft. Beleg je in één specifiek bedrijf, dan ben je beide voordelen kwijt en loop je een groter risico om je geld te verliezen.

2. Hou de lange termijn voor ogen

Wil je aan de slag gaan met een MKB-fonds, dan zijn er een paar zaken waar je op wil letten. Naast de kosten en het rendement is het ook goed om te kijken naar de (langetermijn)strategie van het beleggingsfonds.

MKB-beleggingsfondsen die zich alleen richten op commercieel gewin op de korte termijn zijn namelijk geen lang leven beschoren. Ze streven op dat moment hun doel voorbij. Het idee is natuurlijk dat ze ondernemers in staat stellen om hun bedrijf strategisch te laten groeien door innovatie.

Door naast geld ook expertise beschikbaar te stellen, voeg je écht waarde toe aan de bedrijven. Zo vergroot je de kans om blijvend langetermijnrendement te genereren.

3. Beleg in bedrijven die de volgende stap willen zetten

Wat dat betreft is de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij een goed voorbeeld. De partij is actief betrokken bij het realiseren van de strategische keuzes van de bedrijven in het fonds. Het ondersteunt haar deelnemingen met kennis en kapitaal om de bedrijven te laten excelleren én een grotere marktpositie in te nemen.

Naast spreiding over circa 12 sectorbrede MKB-ondernemingen wordt het beleggingsrisico verder verminderd doordat het fonds niet belegt in startups. Het fonds richt zich dus vooral op de meer gevestigde bedrijven, met een stabiele winst over de afgelopen jaren, die uitbreidingsplannen hebben.

Anders gezegd, zoekt de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij naar MKB-bedrijven die groeikapitaal nodig hebben. Bedrijven die, na het bouwen van een stabiele basis, de volgende stap willen zetten.

Prettige gedachte

Bij het vaststellen van het participatiebeleid wordt dus ingezet op groei. De focus ligt echt op de lange termijn, met een beleggingshorizon van zeven tot tien jaar.

De Nederlandse MKB Participatiemaatschappij biedt beleggers de mogelijkheid om (buiten AFM-toezicht en dus zonder vergunning- en prospectusplicht) te investeren in MKB-bedrijven in Nederland. De minimale inleg bedraagt 100.000 euro. Het minimale rendement is 8 procent op jaarbasis (dit is hurdle rate of de minimale rendementseis. Wordt deze niet gerealiseerd, dan krijgt de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij geen performance fee) en een streefrendement 14,9 procent. Daarbij geldt dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie geven voor de toekomst.

Zo kun jij je vermogen laten groeien voor je pensioen of welke langetermijndoelstelling dan ook. Daarnaast levert het je ook karmapunten op. Hoe fijn is het om te beleggen in Nederlandse ondernemers en hen verder te helpen? En zo ook een steentje bij te dragen aan de economische groei in ons land?

Meer weten over beleggen en de Nederlandse MKB Participatiemaatschappij? Vraag hier vrijblijvend meer informatie aan.