Elk jaar kiest de Belastingdienst een aantal thema’s waar zij extra op controleert. Inmiddels is bekend welke punten dit jaar speciale aandacht van de fiscus krijgen. Financieel planner Paul van der Kwast somt ze voor Z24 op.

1 ) Zakelijke kosten

Nederlandse ondernemers mogen tot op vrij grote hoogte zelf bepalen of kosten zakelijk zijn. Zo zijn de kosten van een auto van de zaak in principe aftrekbaar. Maar als je een gloednieuwe Maserati rijdt en je bedrijf zet maar 30.000 euro per jaar om, is de aftrekbaarheid discutabel.

2 ) Specifieke zorgkosten

Sommige zorgkosten die niet gedekt worden door je verzekeraar, zoals dieetkosten, gezinshulp en medicijnen, zijn soms aftrekbaar. Een aandachtspunt is dat sommige van deze kosten voorheen wel aftrekbaar waren, maar nu niet meer. Denk aan de kosten van een rollator of van een verbouwing in huis (zoals een badkamer op de begane grond).

3) Aftrek levensonderhoud van een kind

Kosten voor het levensonderhoud van onder de 21 jaar zijn soms aftrekbaar. Dit speelt vooral bij gescheiden ouders. Als een van de ouders de kinderbijslag krijgt, mag de andere ouder vaak een bepaald bedrag per jaar aftrekken. Maar alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

4) Buitenlands vermogen

Niet alleen buitenlands spaargeld en beleggingen moet je aangeven, ook een vakantiehuis in Spanje of Zwitserland telt als belastbaar vermogen. Toch hoef je over zo’n buitenlands vakantiehuis in Nederland vaak geen box 3-belasting te betalen. Je kunt op het aangifteformulier namelijk vaak, afhankelijk van het land waar dat huis staat, een beroep doen op de Aftrek voorkoming dubbele belasting.

5) Buitenlandse pensioenen

Deze worden soms belast in het land waar het pensioen vandaan komt en soms in Nederland

6) Verlies uit ‘resultaat overige werkzaamheden’,

maak je verlies op je bedrijfje ‘erbij’, dan mag je in principe een bedrag aftrekken. Maar als dit jaren achtereen gebeurt, wordt de Belastingdienst achterdochtig. De fiscus vermoedt dan een opzetje om de belastingdruk op andere inkomsten te verminderen.

7) Aftrek rijksmonumentenpand

De onderhoudskosten van een monumentenpand zijn onder bepaalde voorwaarden Zo moet het gaan om een rijksmonument en zijn alleen de echte onderhoudskosten en niet de kosten van bijvoorbeeld een uitbouw aftrekbaar.

Paul van der Kwast is financieel planner en lid van de Vereniging Onafhankelijke Financieel Planners. Voor Z24 volgt hij de fiscale ontwikkelingen op de voet. Ook schrijft hij tweewekelijks een column over personal finance.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl