Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
6:49

Het kabinet Rutte IV komt met een flink pakket maatregelen om de koopkracht van Nederlanders te ondersteunen. Die wordt dit jaar zwaar geraakt door de hoge inflatie. Het Centraal Planbureau rekent voor 2022 op een gemiddelde koopkrachtdaling van bijna 7 procent.

Maar volgend jaar moet het beeld verbeteren met een gemiddelde stijging van de koopkracht van bijna 4 procent.

Aangezien het hier om gemiddelden gaat, kunnen er flinke verschillen zijn voor de koopkracht van individuele huishoudens, afhankelijke van persoonlijke situaties.

Om een idee te geven van maatregelen die je portemonnee kunnen raken, geeft Business Insider hieronder een overzicht van enkele zaken die van belang zijn voor je persoonlijke financiën.

1) Inkomstenbelasting omlaag tot jaarloon van €73.071

Het kabinet wil in 2023 de belasting op een inkomen uit werk tot een bruto jaarinkomen van 73.071 euro verlagen. Het belastingpercentage gaat dan van 37,07 procent dit jaar, naar 36,93 procent in 2023. Het gaat hier om de eerste schijf van de inkomstenbelasting.

Voor het inkomen tot ruim 73.000 euro moet dit een maximaal voordeel van 102 euro per jaar opleveren.

2) Hogere arbeidskorting voor werkenden

Nog een voordeel voor werkenden. De zogenoemde arbeidskorting gaat volgend jaar omhoog. Dit is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting, als je looninkomsten hebt.

De arbeidskorting neemt af naarmate je meer verdient. In het Belastingplan 2023 worden een aantal voorbeelden gegeven.

  • Wouter heeft een bruto jaarinkomen van 23.000 euro. De hogere arbeidskorting levert hem 472 euro op.
  • Amir heeft een bruto jaarinkomen van 37.000 euro. De hogere arbeidskorting levert hem 521 euro op.
  • Marlijn heeft een bruto jaarinkomen van 70.000 euro. De hogere arbeidskorting levert haar 313 euro op.

3) Belastingvrije kilometervergoeding naar €0,21 per kilometer in 2023

Ook fijn voor werknemers die last hebben van hoge prijzen van benzine en diesel. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding die werkgevers kunnen bieden voor reiskosten van werknemers.

De vergoeding klimt van 0,19 euro dit jaar naar 0,21 euro per kilometer in 2023. En in 2024 gaat de belastingvrije kilometervergoeding naar 0,22 euro per kilometer.

4) Btw op zonnepanelen verdwijnt: minder gedoe

De btw op zonnepanelen verdwijnt vanaf 1 januari 2023. In de praktijk scheelt dit vooral administratief gedoe. Als je als particulier zonnepanelen aanschaft, kun je nu de btw van 21 procent terugvragen bij de Belastingdienst. Maar dat hoeft vanaf volgend jaar niet meer.

5) Vliegtaks gaat naar €26 per ticket

Wie op vakantie gaat met het vliegtuig, krijgt volgend jaar te maken met een hogere vliegbelasting. Deze toeslag gaat van 8 euro naar ruim 26 euro per vliegticket.

6) Jubelton verdwijnt: niet meer ruim 1 ton belastingvrij schenken voor aankoop van eigen woning

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 fors omlaag: van 106.671 euro naar 28.947 euro. En in 2024 wil het kabinet deze vrijstelling helemaal afschaffen.

7) Overdrachtsbelasting voor beleggers die huis willen verhuren naar 10,4%

Beleggers op de woningmarkt krijgen te maken met hogere lasten. Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen moet volgend jaar naar 10,4 procent, terwijl dat in 2022 nog 8 procent is.

Starters onder de 35 jaar hoeven in 2023 geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een eigen woning. Kopers ouder dan 35 jaar blijven 2 procent overdrachtsbelasting betalen.

8) Belasting in box 3 op vermogen omhoog

Het kabinet wil mensen met spaargeld en beleggingen de komende jaren hoger belasten in box 3 voor de vermogensbelasting.

Vanaf 2026 komt er een nieuwe heffingsmethodiek, waarbij het werkelijke rendement op vermogen wordt belast. 

In de tussentijd geldt de zogenoemde 'spaarvariant', waarbij er nog wel wordt gewerkt met een fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Dit wordt toegepast op het daadwerkelijke aandeel van spaargeld en beleggingen in het vermogen.

Het belastingtarief dat wordt gehanteerd als het fictieve rendement op vermogen is berekend, gaat de komende jaren omhoog. Dit belastingtarief ligt in 2022 op 31 procent, maar gaat de komende jaren met 1 procentpunt per jaar omhoog om in 2025 op 34 procent uit te komen.

Lees ook: Belasting op vermogen in box 3 stijgt vanaf 2023: zoveel extra belasting betaal je mogelijk met 1 ton spaargeld en 1 ton aan beleggingen

9) Accijns op benzine, diesel en lpg blijft tot medio 2023 verlaagd

De belastingverlaging die sinds 1 april 2022 geldt voor de accijns op benzine, diesel en lpg blijft in de eerste helft van 2023 in stand. Daarna wil het kabinet de accijns op motorbrandstoffen weer verhogen. Het plan hiervoor ziet er als volgt uit:

10) Accijns op tabak omhoog

Om roken verder te ontmoedigen, gaat de tabaksaccijns op 1 april 2023 en op 1 april 2024 verder omhoog.

Voor een pakje sigaretten van 20 stuks komt er een verhoging van de tabaksaccijns met 1,22 euro in 2023. Een pakje sigaretten kost vanaf 1 april 2023 gemiddeld 9 euro en vanaf 2023 gemiddeld 10 euro.

De accijns op rooktabak gaat volgend jaar omhoog met 3,045 euro per 50 gram. Een pakje shag kost vanaf 1 april 2023 gemiddeld 17 euro en vanaf april 2024 gemiddeld 20 euro. Nu is dat gemiddeld nog 14 euro.

11) Verbruiksbelasting op frisdrank stijgt

De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken gaat in 2023 en 2024 omhoog. Voor 2023 gaat deze belasting 0,20 euro per liter bedragen en in 2024 gaat het om 0,23 euro per liter. Tegelijk wordt in 2024 de verbruiksbelasting op mineraalwater afgeschaft.

BONUS: prijsplafond voor energie

Tot slot iets dat nog niet formeel in het Belastingplan voor 2023 zit, maar wel van groot belang is voor de koopkracht. Het kabinet Rutte wil de kosten van de energierekening voor huishoudens beperken door het instellen van een prijsplafond voor gas en stroom.

Het kabinet denkt hierbij aan een prijsplafond van 1,50 euro per kuub gas, en 70 cent per kilowattuur (kWh) elektriciteit. Als de prijsontwikkeling meevalt, kan het prijsplafond nog worden verlaagd. Het kabinet denkt dan voor gas aan een maximum van 1,20 euro per kuub.

Om te voorkomen dat een maximumtarief leidt tot hoger verbruik, wil het kabinet een volumegrens instellen van 1.200 kubieke meter gas en 2.400 kWh stroom op jaarbasis.

 De daadwerkelijke maatregel gaat officieel pas per 1 januari in, maar het kabinet heeft met energiebedrijven afgesproken dat zij de termijnbedragen per 1 november al verlagen.

LEES OOK: ‘Koopkrachtpakket voorkomt betalingsproblemen bij 440.000 huishoudens’ – fors lagere inflatie verwacht in 2023