• De Belastingdienst hanteerde jarenlang een minimumbedrag voor het terugvorderen van toeslagen als gevolg van fraude, schrijven Trouw en RTL Nieuws.
  • Als de dienst die ‘minimale opbrengst’ niet kon halen, werden intern maatregelen genomen om meer potentiële fraudeurs in kaart te brengen en meer geld bij die groep terug te vorderen.
  • De voorwaardelijke financiering van de fraudebestrijding vanuit de ministeries werd in 2013 ingesteld en stopte vorig jaar.

De Belastingdienst kreeg jarenlang een vast bedrag van 25 miljoen euro van de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken voor de bestrijding van fraude met toeslagen. Daar stond wel tegenover dat minimaal datzelfde bedrag aan fraude moest worden opgespoord of voorkomen.

Dat bevestigt het ministerie van Financiën naar aanleiding van berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws.

Met het geld van de ministeries kon de fiscus bijvoorbeeld extra mensen aantrekken om fraude op te sporen. Maar als het genoemde bedrag niet werd binnengehaald, moest er worden terugbetaald.

Een woordvoerder van de Belastingdienst spreekt evenwel tegen dat er targets moesten worden gehaald, per team of individueel. “We hebben dat niet kunnen vaststellen.” De werkwijze was volgens haar wel een van de zwakke schakels die werden benoemd door de commissie-Donner, die de toeslagenaffaire onderzocht.

De voorwaardelijke financiering van de fraudebestrijding vanuit de ministeries werd in 2013 ingesteld en stopte vorig jaar. Sindsdien is het bedrag van 25 mitljoen euro structureel opgenomen in de begroting van de Belastingdienst, zonder ‘terugverdienplicht’.

De doorgeslagen fraudebestrijding door de fiscus heeft vele duizenden gezinnen in financiële ellende gestort. Ouders werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten enorme bedragen aan ontvangen toeslagen voor de kinderopvang terugbetalen.

Het kabinet zette eerder deze maand een half miljard opzij voor compensatie voor de getroffen gezinnen, maar dat bedrag kan mogelijk nog verder oplopen. Er komen mogelijk 20.000 ouders in aanmerking voor compensatie, reparatie of kwijtschelding.

Lees ook op Business Insider