Zolang een serieuze belasting op de uitstoot van CO2 politiek onbespreekbaar is, zijn pogingen om doelstellingen voor duurzame energie te halen gedoemd te mislukken.

Door het klimaatakkoord dat afgelopen december in Parijs werd gesloten, zijn er nu wereldwijd doelstellingen om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 2 graden. Ook beloven landen méér te doen aan het verhogen van het aandeel van duurzame energiebronnen.

Aan deze doelstellingen zijn op beleidsniveau echter geen afspraken gekoppeld over mechanismen om ze te verwezenlijken, stelt econoom Reyer Gerlagh van de Tilburg University in een video-interview met Me Judice. En zolang er op politiek niveau geen afspraken worden gemaakt over een hogere belasting op de uitstoot van CO2, is het klimaatakkoord gedoemd te mislukken, aldus de econoom.

Een hogere belasting op CO2 is een noodzakelijke voorwaarde om het bedrijfsleven mee te krijgen, stelt Gerlagh. Dat wil zeggen: het bedrijfsleven moet een financiële prikkel krijgen om winstgevend te investeren in duurzame innovaties.

De belasting op CO2 schaadt echter de belangen van energie-intensieve industrieën die nu veel gebruik maken van fossiele brandstoffen. De lobby van die sectoren is zo sterk, dat politici in Nederland en daarbuiten het niet aandurven om een effectieve belasting op CO2 in te voeren, suggereert econoom Gerlagh.

Bekijk het video-interview van Me Judice met Reyer Gerlagh.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl