De coronacrisis versnelt trends als online winkelen en thuiswerken en zorgt voor disruptie in het bedrijfsleven.

Een deel van de Nederlandse topeconomen vindt dat bedrijven werk moeten maken van saneringen en omschakeling naar sectoren met perspectief op de lange termijn.

De stijgende staatsschuld als gevolg van coronamaatregelen van de overheid is geen probleem, aldus de topeconomen.

Een deel van de Nederlandse topeconomen vindt het tijd worden voor saneringen in het bedrijfsleven, waarbij werkenden en bedrijven zich gaan richten op gebieden waar meer langetermijnperspectief is.

Dat blijkt uit een peiling van het Economisch Bureau van ING onder bekende Nederlandse economen.

Volgens een deel van de gepeilde economen kan de coronacrisis nog lang duren en blijvende veranderingen opleveren, zoals meer thuiswerken en webwinkelen. Nu saneren levert in hun visie op termijn meer economische groei op.

Een andere groep wijst juist op het risico dat economische activiteiten die op termijn wel levensvatbaar blijven, onnodig verloren kunnen gaan. Volgens hen kan personeel daardoor blijvend op een achterstand komen terwijl innovaties en investeringen uitblijven. Hierdoor pakt de groei op termijn juist lager uit, denken ze.

Lees ook op Business Insider

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland, zegt dat het regeringsbeleid tegen de crisis nu leunt op die beide visies en dat vooral timing hierbij belangrijk is.

“Als corona tijdelijk is, zijn steunpakketten ook voor de schatkist gunstiger dan het betalen van extra WW-uitkeringen en het heropbouwen van productiecapaciteit en vaardigheden achteraf”, aldus Blom. “Als de economie wat verder hersteld is, is ook duidelijker naar welke diensten en vaardigheden er wel vraag is.”

Nederland kan een hogere staatsschuld makkelijk hebben

De schatkist van de Nederlandse staat biedt nog meer dan voldoende ruimte voor de tijdelijke steunmaatregelen tegen de coronacrisis, stellen de ondervraagde economen.

De hogere staatsschuld als gevolg van die steunpakketten hoeft niet heel snel te worden afgebouwd.

De economen zeggen het eens te zijn met de steunmaatregelen door de Nederlandse overheid om de economische schade door de coronacrisis te beperken.

Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat als gevolg van die steunpakketten de staatsschuld dit jaar zal oplopen tot meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat niveau wordt door de economen als “veilig” beschouwd.

Bron: CPB
Bron: CPB

Na de crisis wil slechts een deel van de economen de overheidsuitgaven verlagen of belastingen verhogen om zo de hogere staatsschuld af te bouwen. Die ingrepen zouden pas gedaan moeten worden als de economie weer op eigen benen kan staan.

Een even grote groep stelt dat er helemaal geen extra ingrepen nodig zijn, ook niet nadat corona voorbij is. Stevige ingrepen in de overheidsfinanciën liggen na de coronaperiode dan ook niet voor de hand, stelt ING in het rapport.

Aan het onderzoek werkten onder anderen bekende economen als Willem Buiter, Lex Hoogduin, Bas Jacobs, Coen Teulings en Sweder van Wijnbergen mee.

LEES OOK: Ook advocaten en accountants gaan de coronacrisis voelen, maar minder heftig dan uitzenders en schoonmakers