• Klimaatscepticus Frits Böttcher zou geld hebben gekregen van bedrijven als Shell en DSM om twijfel te zaaien over klimaatverandering.
  • De financiering blijkt uit stukken in het nagelaten archief van Böttcher.
  • Sommige bedrijven stellen zich nu wel in te zetten voor het klimaat. Milieudefensie wil een parlementair onderzoek.

De prominente Nederlandse klimaatscepticus Frits Böttcher zou in de jaren negentig meer dan een miljoen gulden hebben ontvangen van Nederlandse bedrijven. Hij zou twijfel hebben moeten zaaien over de rol van de mens bij de opwarming van onze aarde.

Onderzoeksplatform Follow the Money en de Volkskrant hadden inzage in het in het archief dat Böttcher heeft nagelaten. Böttcher zette een internationaal netwerk van klimaatsceptici op en schreef rapporten en opinieartikelen.

In de artikelen die hij schreef betoogde hij dat het broeikaseffect niet bestaat. Onder de bedrijven die hem financieel ondersteunden waren Shell, NAM, AkzoNobel, Hoogovens, DSM en KLM. In ruil voor zijn inzet zou hij dus omgerekend 450.000 euro hebben ontvangen.

Böttcher was hoogleraar fysische scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en was medeoprichter van de Club van Rome. Hij overleed in 2008.

Milieudefensie wil een parlementair onderzoek

De bedrijven reageren in de Volkskrant verschillend op de aantijgingen. Sommige vinden het moeilijk de vraag te beantwoorden of Böttcher financieel is ondersteund omdat er weinig tot niets over terug te vinden is in de archieven. Anderen erkennen dat hij in inderdaad is gesponsord maar stellen dat hun bedrijf tegenwoordig veel aandacht heeft voor klimaatvraagstukken en zijn best doet de CO2-uitstoot terug te dringen.

Milieudefensie wil dat de Tweede Kamer een parlementair onderzoek instelt naar de beïnvloeding van politiek en wetenschap. Directeur Donald Pols zegt dat het hem niet schokt dát Shell “een rol heeft gespeeld in de ondersteuning van klimaatsceptici – we weten van hun rol in lobbyclubs tegen klimaatbeleid – maar de aangetoonde directe financiering, de omvang en de effectiviteit waarmee dat hier in Nederland en op internationaal niveau gebeurde, dát schokt ons wel.”

Ook Greenpeace is geschrokken: “Het toont weer aan dat grote vervuilers, als Shell, KLM en Schiphol heel ver gaan om hun eigen belangen boven die van toekomstige generaties te zetten. Deze bedrijven moeten zich schamen.”

Lees ook op Business Insider

Lees ook: