De financieringsbehoefte onder bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het afgelopen jaar iets gedaald. Ongeveer één op de vijf mkb-bedrijven had behoefte aan externe financiering. Van de bedrijven met een financieringsbehoefte verkent zo’n 83 procent daadwerkelijk de mogelijkheden die daarvoor bestaan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op basis van een enquête de behoeften onder mkb’ers in kaart gebracht. In de periode juli 2018 tot juli 2019 had zo’n 20 procent behoefte aan externe financiering, zo blijkt uit het onderzoek. Een jaar eerder was dat nog 24 procent.

Terwijl minder bedrijven behoefte hadden aan externe financiering, was het gemiddelde gevraagde bedrag wel hoger: in doorsnee 175 duizend euro. Dat betekent dat de helft een lager bedrag zocht en de andere helft een hoger bedrag.

Mkb-bedrijven op zoek naar bedrijfsfinanciering

Van de 20 procent bedrijven die een behoefte heeft, voert 83 procent een verkenning uit naar de mogelijkheden.

Uit de onderstaande infographic van het CBS wordt duidelijk hoeveel bedrijven er uiteindelijk succesvol zijn met hun aanvraag.

We zien dat 84 procent van de aanvragen succesvol is. Daarbij gaat het in absolute zin om 22.700 bedrijven. Deze komen uit een pool van 48.205 bedrijven met een financieringsbehoefte (20 procent van de totale onderzochte groep van 241.025 mkb-bedrijven). Van de bedrijven met een financieringsbehoefte haalt dus uiteindelijk iets minder dan de helft geld op.

Lees ook op Business Insider

Uit de enquête van het CBS blijkt verder dat teams met vrouwelijke ondernemers aan het roer vaker afvallen in de zoektocht naar financiering. Dat betekent overigens niet dat deze ondernemers minder succesvol zijn in hun aanvragen. Zij bekijken simpelweg minder vaak de mogelijkheden en doen minder vaak een aanvraag.

Vrouwelijke mkb’ers die daadwerkelijk een aanvraag voor externe bedrijfsfinanciering doen hebben uiteindelijk dezelfde slaagkans als mannelijke ondernemers.

LEES OOK: Zo haal je geld op: 6 tips om als mkb’er financiering te regelen