De premie voor de basisverzekering van de zorg stijgt bij verzekeraar DSW met ruim 5 procent in 2021.

De stijging bij DSW is iets hoger dan de gemiddelde stijging van de zorgpremie met ruim 4 procent die het kabinet verwacht.

Het basispakket van de zorgverzekering wordt volgend jaar iets uitgebreid.

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie van de basisverzekering naar 124,50 euro per maand, een stijging van 6,50 euro. Procentueel komt dit neer op een plus van ruim 5 procent.

De stijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW dit jaar geen ruimte meer heeft om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken.

DSW houdt het eigen risico op 375 euro, 10 euro lager dan wettelijk is bepaald.

Volgens de verzekeraar, die traditioneel de eerste is die de nieuwe premie bekendmaakt, nemen de zorgkosten toe door hogere lonen en prijzen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen. Dit verklaart 4,50 euro van de premiestijging. De overige 2 euro hebben ermee te maken dat DSW niet meer kan interen op de reserves.

Lees ook op Business Insider

DSW verhoogt de zorgpremie meer dan waar het kabinet op rekende

De premiestijging van de zorgverzekering ligt hoger dan het kabinet met Prinsjesdag aankondigde. Daar werd melding gemaakt van een stijging van ruim 5 euro per maand, op een oude maandpremie van 118 euro, ofwel een stijging van 4,2 procent.

“Voorafgaand aan verkiezingstijd wordt steevast een optimistischer verwachting geuit dan in de jaren na de verkiezingen”, zegt topman Aad de Groot daarover in De Telegraaf.

Lees ook: Zorgverzekering: alles wat je moet weten als je een goede én voordelige polis zoekt

De Groot verwacht dat de zorgkosten in Nederland volgend jaar fors gaan stijgen. Maar de rekening daarvoor mag niet alleen worden afgewenteld op verzekerden, zegt hij tegen de krant.

“Indien de zorgkosten komend jaar inderdaad héél veel hoger zijn, vinden wij niet dat de rekening alleen op het bordje van premiebetalers mag belanden”, zegt De Groot. “De overheid zou dat dan op een andere manier moeten oplossen, bijvoorbeeld via belastingen.”

Volgens de DSW-topman vallen de totale zorgkosten dit jaar nog niet hoger uit, omdat de coronagerelateerde kosten grotendeels werden gecompenseerd door lagere kosten voor de afgeschaalde reguliere zorg. “Daardoor waren de financiële consequenties minimaal. We weten nog niet hoe dit effect in de laatste maanden van het jaar gaat doorzetten en al helemaal niet wat er in 2021 gaat gebeuren”, aldus De Groot.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering in 2021

Iedereen in Nederland moet verplicht een basisverzekering hebben. In 2021 wordt meer vergoed vanuit het basispakket. Zo hoeven donoren vanaf volgend jaar geen eigen risico meer te betalen over de medische kosten van hun donatie.

Vervoer van en naar de dagbehandeling van patiënten met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel wordt aan de basisverzekering toegevoegd.

Slachtoffers van seksueel geweld hebben per 1 september 2020 recht op vergoeding van medische kosten, zonder eigen risico. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Sinds 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg als gevolg van corona tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket. Deze zorg kan gebruikt worden voor fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies.

Collectiviteitskorting verdwijnt in 2023

Voor de langere termijn moeten burgers rekening houden met een beperking van de kortingsmogelijkheden van zorgverzekeringen. Het kabinet gaat de collectieve korting op de zorgverzekering afschaffen. Dat zal naar verwachting op z’n vroegst in 2023 gebeuren, schreef minister Tamara van Ark van Medische Zorg maandag aan de Tweede Kamer.

Zij wil af van de collectiviteitskortingen op de basisverzekering omdat die “vaak een sigaar uit eigen doos zijn van verzekerden”. Bovendien leidt afschaffing tot een overzichtelijker polisaanbod.

Het kabinet kijkt al langer naar het functioneren van de groepskorting. Dit jaar werd de korting voor de basisverzekering al teruggebracht van 10 procent naar maximaal 5 procent. Kortingen op aanvullende verzekering blijven toegestaan.

“‘De zorgpolis is er voor iedereen, en dat vraagt om solidariteit met elkaar. Zodat de collectieve korting voor de een niet wordt betaald uit de portemonnee van een ander”, aldus Van Ark.

LEES OOK: Als je veel gas gebruikt tikt hogere energiebelasting in 2021 flink aan – en dit gebeurt er met je zorgkosten