Investeerders zijn op zoek naar zekerheden. Hoe meer zekerheid je hen kunt bieden, des te groter is de kans dat ze bereid zijn te investeren.

Een manier om jouw onderneming een solide basis te geven, is via een octrooi. Een octrooi is een tastbaar bewijs dat jij als ondernemer een uniek concept in handen hebt.

Eventuele investeerders hechten er ook aan: ze hebben dan een hogere mate van zekerheid over de toekomstige inkomsten van de onderneming.

Wat is een octrooi precies?

Je hebt een nieuw technisch product of proces ontworpen. Een octrooi of patent is het document waarin deze innovatie tot in detail is vastgelegd. In ruil voor deze informatie verkrijg je gedurende twintig jaar exclusiviteit op het commerciële gebruik ervan.

Het te gelde maken van een octrooi kan je op eigen titel doen, maar ook via een derde partij. Deze partij kan het patent in zijn geheel van jouw kopen, of slechts het gebruik ervan, in de vorm van een licentie.

Drie eisen voor een octrooi

Een octrooi biedt bescherming tegen namaak en heeft daarom veel commerciële waarde. Je krijgt het dan ook niet zomaar uitgereikt. Een uitvinding moet aan drie specifieke eisen voldoen.

• Nieuwheid: Het product of proces mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn gemaakt. Ook niet tussen neus en lippen door tijdens een pitch aan potentiële investeerders. Geheimhouding is dus van cruciaal belang.
• Inventiviteit: Om voor een octrooi in aanmerking te komen, moet je een bestaand probleem op een technisch geheel nieuwe wijze te lijf gaan. Oftewel: uw oplossing moet echt inventief zijn. Zodanig dat een gemiddelde vakman niet op hetzelfde idee zou komen.
• Industriële toepasbaarheid: Een octrooi is tastbaar en concreet. De uitvinding moet een technisch aantoonbaar werkend product of productieproces betreffen.

Lees ook op Business Insider

Vier routes naar een octrooi

Goed nieuws, jouw uitvinding voldoet aan de eisen voor een octrooi. Vervolgens rijst de vraag hoe je daadwerkelijk dat octrooi in handen te krijgt. De optimale route hangt af van de landen waarin je het octrooirecht van kracht wilt laten zijn. Van klein naar groot:

• Nationale route: voor octrooiaanvragen in Nederland.
• Buitenlandse route: voor octrooiaanvragen in één specifiek land.
• EP route: één aanvraag die wordt omgezet in meer dan 30 landelijke octrooiaanvragen in Europa. Zowel de vastleggingsprocedure als uw rechten en plichten volgen de geldende regels van het desbetreffende land.
• PCT route: internationaal verdrag tussen 100 landen, waaronder alle belangrijke Westerse Industrielanden.

Wat te doen bij inbreuk op jouw octrooi?

Stel: je beschikt over een octrooi in Nederland en Duitsland. Dan kan je anderen verbieden de uitvinding in deze landen na te maken, te verkopen of in te voeren. Een octrooi lijkt dan ook de ultieme vorm van zekerheid.

Toch is de werkelijkheid niet zo eenvoudig. Bij inbreuk van uw octrooi zijn er namelijk maar weinig starters die zich een rechtszaak van tussen de 20.000 en  70.000 euro kunnen veroorloven. Gelukkig worden de meeste zaken geschikt of wordt er (alsnog) een licentieovereenkomst gesloten. En ja, dat is een geruststellend gevoel voor investeerders.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl