Grote Nederlandse banken zijn door de overdracht van het toezicht aan de Europese Centrale Bank (ECB) met ingang van volgend jaar meer geld kwijt aan het toezicht dan voorheen.

Daarbij kost het de banken veel werk om aan alle informatieverzoeken van de ECB te voldoen. Dat zei toezichtsdirecteur Jan Sijbrand van De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

,,Het is zeker geen efficiencyslag, het is puur bedoeld om banken los te weken van hun overheden”, zei Sijbrand over het Europese toezicht, dat een van de pijlers is onder de bankenunie die momenteel wordt opgericht. ,,De ECB stuurt de rekening daarvan naar de banken. Die komt daar bovenop onze kosten, die ook blijven. De toezichtskosten zullen al met al stevig stijgen.”

De bankenunie is bedoeld om de ,,dodelijke omhelzing” tussen de problemen van banken en hun overheden in de eurozone te verbreken, zo gaf Sijbrand aan.

Door de problemen van en het toezicht op de grote, internationaal actieve banken op Europees niveau aan te pakken, moet worden voorkomen dat een land ten onder gaat aan de problemen bij een van zijn banken. Op die manier moet de Europese financiële sector stabieler worden. Dat gaat echter gepaard met hogere kosten dan voorheen.

Banken moeten meer informatie geven

De extra kosten zitten niet alleen in de rekening van de ECB. Met het nieuwe toezicht wordt er ook veel meer informatie van de banken gevraagd, legde Sijbrand uit. ,,De ECB wordt veel meer door data gedreven. Het is een enorm werk om al die gegevens van allerlei plekken binnen een bank bij elkaar te schoffelen. Dat zien we al bij ons vastgoedonderzoek, waarbij de vragen nog relatief eenvoudig zijn.”

De banken hebben momenteel dan ook hun handen vol aan de eerste vragenronde van de ECB, die alleen nog is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen van de bankensector. ,,Daarbij vraagt de ECB al veel, maar nog lang niet zoveel als bij het onderzoek dat vanaf februari plaatsvindt”, gaf de DNB-directeur aan.

Lees ook op Business Insider

Momenteel wordt door de ECB vastgesteld welke portefeuilles er in de verschillende landen onder de loep zullen worden genomen. Sijbrand kan zich voorstellen dat het bij Nederland onder meer zal gaan om het vastgoed en leningen aan het midden- en kleinbedrijf.

Daarbij zal de hoge hypotheekschuld zeker ook vragen oproepen, zo weet hij. ,,Wij denken dat de risico’s rond die portefeuille niet groot zijn en dat we op dat vlak een goed verhaal hebben. De verliezen op hypotheken lopen wel op, maar zijn nog altijd niet hoog. De omvang van de portefeuille groeit ook niet meer, omdat meer mensen zijn gaan aflossen.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl