Banken hebben in totaal voor €7 miljard steun verleend aan bedrijven in de coronacrisis.

Voor een bedrag van bijna €3 miljard gaat het om regelingen voor uitstel van betaling van oude leningen.

In 8.000 gevallen is nieuwe financiering verstrekt ter waarde van ruim €4 miljard euro.

Bij 2.000 financieringen is gebruik gemaakt van de verruimde BMKB-regeling voor leningen met gedeeltelijke staatsgarantie.

Nederlandse banken hebben inmiddels ruim 111.000 bedrijven bijgestaan in de coronacrisis, in aanvulling op het steunpakket van de overheid. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is met de hulp aan ondernemers tot nu toe ongeveer 7 miljard euro gemoeid.

De cijfers worden enigszins vertekend door het enorme aantal bedrijven dat van de banken uitstel van betalingsverplichtingen heeft gekregen. Dit zijn er inmiddels ruim 103.000, goed voor 2,7 miljard euro aan bankensteun. Het leeuwendeel van de ondernemers die uitstel van betaling wilden, kreeg dit al vrij snel na het uitbreken van de crisis.

Daarnaast hebben banken ongeveer 8.000 nieuwe leningen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 4,3 miljard euro.

Lees ook op Business Insider

Bijna 2.000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, hoofdzakelijk via de zogeheten BMKB-regeling voor het midden- en kleinbedrijf. Dit aantal is de afgelopen tijd sterk opgelopen. De hoeveelheid financieringen met een overheidsgarantie is in twee weken min of meer verdubbeld.

BMKB-regeling voor lenen met staatsgarantie

MKB-bedrijven kunnen in principe makkelijker geld lenen om een periode van omzetverlies te overbruggen door de verruiming van de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BKMB-regeling).

De regeling houdt in dat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers, waarmee geld lenen of krediet verlenen makkelijker wordt.

Bij de normale BMKB-regeling bedraagt het borgstellingskrediet 50 procent van de totale lening die de bank aan een ondernemer verstrekt. In de verruimde regeling is dit aandeel verhoogd naar 75 procent bij een kredietbehoefte tot 266.667 euro.

De overheid staat voor 90 procent borg van het borgstellingskrediet. Je staat persoonlijk borg voor de overige 10 procent van het borgstellingskrediet.

Banken: groei financiering vlakt af

Vanuit het bedrijfsleven was er recent ook forse kritiek op banken. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en ONL vonden dat de banken in de praktijk nog erg traag waren met het verstrekken van overbruggingskredieten.

Banken benadrukken dat zij bij de aanvraag van leningen altijd diverse zaken uit moeten zoeken, om te beoordelen of een bedrijf wel in aanmerking komt voor een krediet.

“De ondersteuning vanuit de banken ontwikkelt zich verder”, concludeert NVB-voorzitter Chris Buijink. Hij waarschuwt dat de cijfers van de banken op een bepaald moment niet meer sterk zullen stijgen. De banken zien dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt.

Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. Dat laatste hangt ook af van de uitbreiding van diverse steunregelingen vanuit de overheid. Zo is er eerder deze week weer een garantieregeling voor grotere bedrijven in werking getreden. Dit levert waarschijnlijk extra aanvragen op.

Leers meer over ondernemers in de coronacrisis: