ANALYSE – Een erg slecht presterend aandeel dit jaar is Baidu, de ‘Google van China’. Baidu noteert sinds begin dit jaar ruim 30 procent lager. Ik meen dat voor beleggers sprake is van een koopkans.

In China is de economische groei aan het vertragen. En bovendien is het sentiment op de beurs er niet bepaald goed: de Chinese Shanghai Composite-index noteert ten opzichte van vier jaar geleden zo’n 50 procent lager.

Naar Baidu zelf kun je op twee manieren te kijken. Allereerst als een bedrijf dat sterk groeit, maar (nog) weinig winst maakt. Gecorrigeerd voor desinvesteringen is Baidu’s omzet afgelopen kwartaal met 21 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ter vergelijking: bij Alphabet (Google) nam de omzet afgelopen kwartaal met bijna 19 procent toe.

Ten tweede is Baidu te zien als een bedrijf dat heel winstgevend is, maar nauwelijks groeit. De advertentie-inkomsten, goed voor driekwart van de omzet, namen afgelopen kwartaal maar met 3 procent toe. Dit hangt deels ook samen met aanpassingen die Baidu in het advertentieplatform aan het doorvoeren is en die de omzetgroei op korte termijn wat afremmen.

Baidu investeert bovendien fors in projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie, cloud-diensten en zelfrijdende auto’s. De investeringen op het vlak van kunstmatige intelligentie worden ook weer ingezet voor de eigen zoekmachine. Met behulp van een enorme, en steeds verdere toenemende, hoeveelheid data en kunstmatige intelligentie worden de zoekresultaten alsmaar beter.

Waardering Baidu op de beurs

Baidu’s beurswaarde momenteel bedraagt zo’n 38 miljard dollar. Maar Baidu heeft ook nog een netto-cashpositie van bijna 12 miljard dollar. Ook heeft Baidu een belang van 58 procent in iQiyi (de ‘Netflix van China’) en een belang van 19 procent in Ctrip.com (een Chinese aanbieder van reisdiensten). Deze twee deelnemingen zijn samen eveneens bijna 12 miljard dollar waard.

Wordt de netto-cashpositie en de waarde van de beursgenoteerde belangen op de beurswaarde in mindering gebracht dan betalen beleggers eigenlijk maar zo’n 14 miljard dollar voor Baidu, oftewel slechts het viervoudige van de door mij geschatte jaarwinst (dit is exclusief al het geld dat Baidu momenteel steekt in de aangestipte investeringsprojecten).

Lees ook op Business Insider

En bovenstaande is in zeker opzicht nog vrij conservatief, want aan Baidu’s investeringsprojecten die momenteel zo zwaar op de winst drukken, hebben we geen enkele waarde toegedicht. Terwijl deze projecten wel degelijk waarde hebben.

Het sentiment rondom Chinese aandelen is momenteel zo slecht dat zelfs aandelen van China’s dominante zoekmachine (met een marktaandeel 70 procent) te koop zijn tegen een gecorrigeerde koers/winst-verhouding van minder dan 10. Dat is naar mijn idee goedkoop. Heel goedkoop zelfs.

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit aandelen Baidu.