Ordina en het Openbaar Ministerie (OM) hebben waarschijnlijk regels overtreden bij het sluiten van een contract in 2009.

Er is “een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid” bij deze order gevonden, zo bleek dinsdag.

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek voerde de afgelopen tijd in opdracht van Ordina een groot onderzoek uit bij de automatiseerder.Structurele onregelmatigheden werden daarbij niet gevonden.

In de raamovereenkomst met het OM lijkt een medewerker van de klant echter na de voorlopige gunning aan Ordina verzocht te hebben de prijsstelling van de offerte aan te passen. “Vervolgens lijkt die prijsstelling bij de offerte inderdaad te zijn gewijzigd. Op die basis is de raamovereenkomst uiteindelijk gesloten”, aldus Ordina.

Het concern heeft het Openbaar Ministerie in de hoedanigheid van opdrachtgever inmiddels ingelicht.

Ordina: geen fraude, wel ongepast gedrag

Topman Stépan Breedveld wilde het woord fraude niet in de mond nemen. “Maar het mag niet”, benadrukte hij. Hij wees er verder op dat er geen aanwijzigingen zijn van structurele onregelmatigheden bij het bedrijf. Ook omkoping, ongeoorloofde afstemming met concurrenten of buitensporig relatiebeheer zoals dure geschenken zijn niet geconstateerd.

Uit het onderzoek van De Brauw Blackstone Westbroek komt verder naar voren dat in “een aantal gevallen” sprake is geweest van ongepast gedrag bij een beperkt aantal personen. Het gaat daarbij om drie contracten met de IND en één met de Gemeente Rotterdam. Daarbij is overigens niet vast komen te te staan dat de contacten van het Ordina-personeel of informatiedeling onregelmatig zijn geweest.

Lees ook op Business Insider

Ordina liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla, waarin het concern werd beticht van fraude bij het binnenhalen van overheidsopdrachten in de periode 2005-2010.

In totaal werden er acht zaken onderzocht, waarvan zes naar aanleiding van de Zembla-uitzending. De twee andere zaken kwamen tijdens het onderzoek naar boven.

‘Geen compensatie voor beleggers’

Ordina ziet geen basis voor een compensatie aan beleggers, vanwege de koersval die volgde op de uitzending van Zembla, bleek dinsdag.

Een klein aantal particuliere aandeelhouders had om compensatie gevraagd voor de verliezen die geleden zouden zijn door de uitzending en de daaropvolgende berichtgeving. Zembla sprak van “stelselmatige onregelmatigheden” bij het concern.

“Ordina ziet geen basis voor een dergelijke compensatie en wijst aansprakelijkheid af”, aldus de onderneming in een aandeelhouderscirculaire. Het bedrijf zegt vooralsnog geen claims te hebben ontvangen van klanten, concurrenten of ketenpartners.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl