• Nederland kent begin dit jaar meer dan 8,7 miljoen geregistreerde voertuigen. 
  • Vorig jaar kregen particulieren er 102.000 nieuwe auto’s bij.
  • Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers.
  • Bedrijven waren begin dit jaar voor het eerst goed voor meer dan 1 miljoen auto’s.

Het aantal personenauto’s in Nederland groeit sneller dan de bevolking van 18 jaar en ouder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde Nederland begin dit jaar 8,7 miljoen geregistreerde voertuigen. Dat betekende een stijging op jaarbasis van 1,7 procent.

Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plussers. Jongeren tussen de 18 en 25 jaar bezitten het minst vaak een eigen auto. Onder 18- tot 25-jarigen is het autobezit met 172 auto’s per duizend inwoners het laagst. Het autobezit van 80-plussers (375 per duizend inwoners) is meer dan tweemaal zo hoog als dat van 18- tot 25-jarigen.

Vorig jaar kregen particulieren er 102.000 nieuwe auto’s bij, aldus het statistiekbureau. Dat is een stijging van 1,4 procent. Per duizend inwoners van 18 jaar of ouder zijn er momenteel 543 auto’s geregistreerd. Dat was begin 2015 nog 528 auto’s per duizend volwassen Nederlanders.

Bedrijven waren begin dit jaar voor het eerst goed voor meer dan 1 miljoen auto’s. Zij voegden in 2019 circa 45.000 voertuigen toe aan hun totaal. Vergeleken met vijf jaar geleden rijden er 7,5 procent meer auto’s van particulieren op de weg. De stijging van het aantal auto’s die op naam van een bedrijf staan, steeg in die periode met bijna een vijfde.

Kleine daling autobezit jongeren

Vooral in de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar is het autobezit relatief hoog.  Het autobezit nam de afgelopen vijf jaar echter het sterkste toe bij 80-plussers. Zij hadden begin 2015 324 auto’s per duizend inwoners, begin 2020 zijn dat 375 auto’s.

Het autobezit van jongeren tot 30 jaar ligt in 2020 met 283 auto’s per duizend inwoners iets lager dan begin 2015. Hoewel het autobezit in deze leeftijdsgroep in 2020 lager was, nam het aantal personen in deze leeftijdsgroep toe. Daardoor bleef het aandeel auto’s dat deze groep in bezit had nagenoeg gelijk. Zowel begin 2020 als begin 2015 was 10 procent van de particuliere personenauto’s eigendom van een 30-minner.

80-plussers hebben 9 procent van alle particuliere personenauto’s in bezit. Vijf jaar eerder was dit aandeel 7 procent. 30- tot 65-jarigen bezitten 65 procent van alle personenauto’s.


 

LEES OOK: Een autoverzekering is voor jongeren nauwelijks te betalen – dit zijn 2 manieren om hogere premies te beteugelen