De koersontwikkeling van het aandeel Apple is afhankelijk van grofweg vier factoren: de winst, inkoop van eigen aandelen, het dividend en de waardering.

De beurskoers van de techreus is de afgelopen jaren vooral gestegen doordat beleggers voor de winst die ze kregen bereid waren een steeds hogere prijs per aandeel te betalen.

Beursexpert Hendrik Oude Nijhuis kocht 4 jaar geleden aandelen Apple en legt uit waarom hij ze deze maand heeft verkocht.

ANALYSE – Afgelopen week heb ik mijn aandelen Apple verkocht voor 370,14 dollar per aandeel.

De aandelen van de Amerikaanse techreus kocht ik vier jaar geleden – op 22 april 2016 – voor 105,30 dollar per aandeel.

Met deze verkoop realiseerde ik een winst van 259 procent, oftewel een rendement van zo’n 37 procent per jaar (niet iedere belegging is zo succesvol!). Hoe is dit rendement eigenlijk tot stand gekomen?

Rendement op aandelen Apple: vier componenten

Opvallend genoeg steeg de winst bij Apple de voorbije vier jaar niet eens zo fors: namelijk van bijna 51 miljard dollar tot ruim 57 miljard dollar. Dat is een toename van 13 procent, oftewel zo’n 3 procent per jaar. We baseren ons hier op de nettowinst op 12-maandsbasis, met als meest recente cijfers het kwartaal dat Apple in maart 2020 afsloot.

Lees ook op Business Insider

De winst per aandeel steeg beduidend sneller door de inkoop van eigen aandelen. Het aantal aandelen daalde als gevolg daarvan van 5,5 miljard tot 4,4 miljard. Dit alleen stuwde de winst per aandeel met 25 procent, oftewel zo’n 6 procent per jaar.

En dan was er nog dividend: zo’n 2 procent per jaar.

De drie bovengenoemde componenten tezamen – winst, de inkoop van eigen aandelen en het dividend – verklaren 11 procent van het behaalde rendement op jaarbasis.

De vierde component – de verandering in waardering – is voor het behaalde rendement belangrijker geweest dan de drie andere componenten samen.

In termen van koers/winst-verhouding steeg de waardering van Apple van iets meer dan 10 keer de winst per aandeel tot bijna 30 momenteel. Deze factor alleen was daarmee goed voor liefst 26 procent van het rendement op jaarbasis.

Apple blijft zeer winstgevend, maar een nóg hogere waardering is niet erg waarschijnlijk

Uiteraard zijn het precies dezelfde componenten die het rendement de komende vijf jaar bepalen.

Uitgaande van een onveranderde waardering – dat is gezien de huidige waardering al een vrij optimistische aanname – geldt dat deze component geen bijdrage levert aan het rendement.

En vanwege de sterk opgelopen beurskoers ligt het dividendrendement nu lager: zo’n 1 procent per jaar.

Ook de inkoop van eigen aandelen, waar Apple doorgaans 75 procent van de winst aan besteedt, is vanwege de sterke koersstijging een stuk minder aantrekkelijk geworden: vermoedelijk dat deze component de komende vijf jaar een bijdrage aan het rendement levert van zo’n 3 procent per jaar.

Resteert nog de component van de winstontwikkeling. De meningen daarover zijn verdeeld. Ontwikkelingen bij Apple op gebied van wearables en services zijn veelbelovend, maar de belangrijke iPhone-verkopen staan al enige tijd onder druk. Ik vraag mij af of Apple in staat zal zijn de winst substantieel sterker op te voeren dan de afgelopen jaren het geval was.

Net als een aantal jaar geleden beoordeel ik Apple nog steeds als een extreem winstgevend bedrijf dat maar langzaam groeit. De waardering is echter een stuk minder aantrekkelijk geworden. Voor mij is dat aanleiding geweest aandelen Apple te verkopen en de vrijkomende gelden elders te beleggen.

Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. De auteur bezit geen aandelen Apple meer. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.