Hoewel André Rieu een van de best verkopende artiesten ter wereld is, staat hij flink in het rood. De nood is zo hoog dat hij zijn naam aan de bank heeft verpand.

Dat meldt de website Wij Limburg.

De informatie komt uit de jaarrekening over 2008 die Rieu deze week bij de Kamer van Koophandel in Maastricht heeft gedeponeerd. Wij Limburg stelt dat het om de Rabobank gaat, al staat die bedrijfsnaam niet in het document.

Meer uitgaven dan inkomsten

Uit de jaarrekening blijkt dat Rieu in 2008 een omzet behaalde van ruim 46 miljoen. Maar dat hier wel bijna 60 miljoen aan uitgaven tegenover stonden. Dit resulteerde in 2008 in een negatief eigen vermogen van bijna 5 miljoen euro. De financiering hiervan vindt geheel plaats met kortlopende schulden, waaronder kredieten van banken.

De banken hebben in ruil hiervoor van Rieu wel een aantal zekerheden geëist. In de jaarrekening staat dat Rieu onder meer de merknaam André Rieu en alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen, muziekinstrumenten en inventaris aan de bank heeft verpand. Daarnaast heeft hij een heel rijtje panden in hypotheek gegeven.

Voortbestaan

De continuïteit van de vennootschap hangt geheel af van de mate waarin de banken bereid zijn de financiering voort te zetten, zo staat in de jaarrekening over 2008 te lezen. Daarnaast verwacht de directie dat de cashflow over 2009 "zich positief zal ontwikkelen."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl