Als het aan de Amsterdamse gemeenteraad ligt, wordt de onroerendezaakbelasting (ozb) in de hoofdstad gekoppeld aan het energielabel van het huis. Opmerkelijk, want volgens de Algemene Rekenkamer is het nieuwe energielabel onbetrouwbaar en ineffectief.

Het is een idee van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren en is overgenomen door de rest van de raad, met uitzondering van VVD en CDA: koppel de hoogte van de ozb-belasting voor huiseigenaren aan het nieuwe energielabel.

Volgens de Partij voor de Dieren is het belonen van huiseigenaren voor hun energiezuinige woning een goede stimulans om huizen te verduurzamen. De verantwoordelijke wethouder Udo Kock (Financiën, D66) gaat kijken hoe de koppeling kan worden geregeld.

Energielabel: onbetrouwbaar en fraudegevoelig

Het nieuwe energielabel is echter niet onomstreden. Afgelopen mei kwalificeerde de Algemene Rekenkamer het nieuwe energielabel als onvoldoende betrouwbaar en ineffectief. Dit komt mede doordat huiseigenaren zelf de bewijsvoering digitaal moeten aanleveren, wat fraude aan de hand van gemanipuleerd fotomateriaal relatief eenvoudig maakt.

Zie ook deze analyse van Siebe Schootstra van Energieoverheid.nl over de gebreken van het nieuwe energielabel.

Bron: ANP/Z24

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl