Veel oudere huiseigenaren hebben ooit een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Voor velen nadert het einde van de 30-jarige looptijd waarbij de schuld moet worden afbetaald. Dat kan met verkoop van de woning, maar wie in zijn huis wil blijven wonen, zal een dikke spaarpot moeten hebben of moet een nieuwe hypotheek afsluiten om de oude schuld af te lossen.

Banken gaan met dat laatste niet vanzelfsprekend akkoord en dus moet de looptijd van aflossingsvrije hypotheken worden verlengd van 30 naar 75 jaar, bepleiten de Vereniging Eigen Huis en intermediair De Hypotheekshop.

Voordat de bank een lening voor de bestaande schuld verstrekt, moet de huiseigenaar dikwijls eerst een fors bedrag aflossen. Vaak lukt dat niet met het pensioeninkomen dat de senior inmiddels ontvangt.

De enige optie die rest, is de woning verkopen, terwijl oudere huiseigenaren vaak prima de hypotheeklasten kunnen blijven betalen, schetsen de organisaties. Er bestaat al jaren een oplossing voor dit probleem, maar die wordt door slechts enkele geldverstrekkers gebruikt. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hoeft verlengen in principe geen probleem te zijn voor de bank. Volgens de brancheorganisatie zijn banken in dit soort gevallen best bereid de aflossingsvrije hypotheken te verlengen. Dan moeten er alleen geen betalingsproblemen zijn. Een zegsman benadrukt dat banken altijd kijken naar de specifieke omstandigheden.

Aflossingsvrije hypotheek: ‘bescheiden maandlasten’

“Verleng de looptijd van 30 naar 75 jaar of schrap de einddatum van de lening, zoals bijvoorbeeld bij de Rabobank het geval is. Dan dwing je mensen die vaak heel bescheiden maandlasten hebben niet om hun huis te verkopen en op zoek te gaan naar een huurhuis. Daar gaan ze altijd op achteruit, want de maandelijkse huur is vaak hoger dan de hypotheek. Dat is vaak wel het laatste wat ze kunnen gebruiken als ze langer zelfstandig willen blijven wonen”, zegt Nico Stolwijk, manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Zij vinden dat mensen met een bescheiden inkomen en een kleine aflossingsvrije hypotheek niet opeens mogen worden gedwongen hun huis te verkopen. “Dat zou absurd zijn, want de meesten kunnen de maandelijkse lasten van hun aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst prima betalen”, aldus Stolwijk. Volgens de organisaties hebben oudere huiseigenaren een relatief lage aflossingsvrije lening. Hypotheken onder de ton kunnen volgens hen zonder meer worden verlengd.

“Met een lange rentevaste periode en dankzij de lage hypotheekrente van 2 procent of zelfs minder zijn zij vele jaren verzekerd van lage maandlasten. Ook als de rente zou oplopen naar 5 proent en de renteaftrek vervalt, dan blijven de maandelijkse lasten van zo’n hypotheek met 417 euro bescheiden en lager dan de maandelijkse lasten van een sociale huurwoning”, schrijven ze in hun pleidooi.

Lees ook op Business Insider

VEH heeft onderzoek gedaan onder huiseigenaren en adviseurs waaruit blijkt dat de hypotheek voor 97 procent nu betaalbaar is en 95 procent voorziet geen problemen in de toekomst. De schuld ineens moeten aflossen is voor hen wel een probleem.

Ruim 1 miljoen huiseigenaren hebben een hypotheek die geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij is. De helft daarvan geeft aan “enorm geholpen te zijn” met een verlengde looptijd. Ondanks dat de insteek van de meeste particulieren is geweest om de aflossingsvrije hypotheek wél met de verkoopopbrengst van de woning af te betalen.

Twee opties vóórdat einde looptijd in zicht is

Zolang de verlengde looptijd nog geen feit is, kunnen huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek die nog geruime tijd voor hun pensioen en het einde van de looptijd zitten, wel maatregelen nemen als ze in hun woning willen blijven wonen. Ze kunnen twee dingen doen:

1. Wie bijvoorbeeld 10 jaar voor zijn pensionering zit, kan ervoor kiezen de huidige hypotheek open te breken om een nieuwe hypotheek af te sluiten met een looptijd van 30 jaar. Voordeel hiervan is dat de hypotheekverstrekker bij de berekening van de maximale hypotheek uitgaat van het huidige inkomen en niet van het vaak lagere pensioeninkomen. Als de huiseigenaar ook nog zekerheid over zijn maandlasten wil hebben, kan hij zelfs de rente voor 30 jaar vastzetten.

2. Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld 10 jaar voor pensionering een deel van de aflossingsvrije hypotheek af te lossen, tot een bedrag waarvoor de bank in de toekomst waarschijnlijk wel een hypotheek wil verstrekken. Punt is wel dat hiervoor geld beschikbaar moet zijn.

Meer hierover vind je in dit artikel: Bang dat je na 30 jaar geen nieuwe hypotheek krijgt van de bank? Hier moet je op letten met een aflossingsvrije hypotheek

Lees meer over hypotheken: