Het kabinet Rutte IV neemt extra maatregelen om de klap van hoge energieprijzen voor de koopkracht te verzachten. Daarbij wordt vanaf 1 april tot het einde van het jaar de accijns op benzine en diesel verlaagd, met respectievelijk 17,3 cent en 11,1 cent per liter.

Nederland behoort binnen Europa tot de landen met de hoogste belastingen op benzine en diesel. Het gaat hierbij om een combinatie van accijns en btw. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gemiddelde benzineprijs in Nederland momenteel de hoogste is binnen de Europese Unie.

Dit is te zien in de onderstaande tabel met gemiddelde prijzen per 7 maart, samengesteld door de Europese Commissie. Alle prijzen zijn in euro, waarbij prijzen voor niet-eurolanden als Denemarken en Zweden zijn omgerekend.

Te zien is dat Nederland met een gemiddelde benzineprijs van 2,24 euro per liter begin maart aan kop gaat binnen de Europese Unie. Het gaat hier om daadwerkelijk getankte prijzen, en niet om de adviesprijzen van oliemaatschappijen die vaak vijf tot tien cent hoger liggen.

In de tabel zijn ook de prijzen zonder belastingen weergegeven plus de fiscale druk. Te zien is dat de pompprijs voor benzine in Nederland momenteel voor ongeveer 55 procent uit belastingen bestaat.

De belastingdruk is opgebouwd uit een combinatie van accijns en btw, waarbij de btw van 21 procent geheven wordt over de productprijs én de accijns. De accijns op benzine bedraagt momenteel 83,2 cent in Nederland. Als je dat optelt bij de productprijs van 1,02 euro kom je op 1,85 euro; inclusief de btw kom je dan afgerond uit op 2,24 euro per liter.

Verlaging accijns op benzine en diesel

Op het moment dat de accijns voor benzine met ruim 17 cent wordt verlaagd, scheelt dat dus ook een stukje in de btw. Als je dit toepast op de recente gemiddelde prijs van 2,24 euro per liter, kom je uit op een gemiddelde prijs van 2,03 euro voor een liter benzine.

Kijk je naar de bovenstaande tabel, dan zou Nederland met een gemiddelde benzineprijs van 2,03 liter niet meer de hoogste benzineprijs in Europa hebben, maar nog wel in de top 5 zitten. Het maakt dus wel iets uit, maar tanken blijft relatief duur in Nederland.

Doe je dezelfde exercitie voor diesel, dan is het momenteel zo dat Nederland met een gemiddelde dieselprijs van 1,97 euro per 7 maart de op drie na hoogste prijs heeft in Europa. De top drie bestaat bij diesel uit Zweden, Duitsland en Finland.

Een accijnsverlaging van 11 cent op diesel komt neer op een daling van de gemiddelde dieselprijs van naar 1,84 euro. Nederland zou daarmee uit de top 5 vallen in Europa, maar nog wel in de tot 10 van hoogste dieselprijzen zitten.

LEES OOK: Je energietarief is gestegen, maar geldt dat ook voor je termijnbedrag? Voorkom een torenhoge eindafrekening door de hoge gasprijs