• ABN Amro heeft een speciale regeling ingesteld waarbij klanten die zijn getroffen door de coronacrisis het aflossen van hun hypotheek tijdelijk stop kunnen zetten.
  • De bank vindt dat het kabinet in de genomen maatregelen alleen rekening houdt met ondernemers, maar niet denkt aan mensen met een nulurencontract of zzp’ers.
  • Volgens topman Kees van Dijkhuizen zijn banken in deze crisis niet het probleem, maar kunnen juist de oplossing bieden om de financiële schade te beperken.
  • Ook andere overwegen een regeling, maar doen over het algemeen nog geen concrete uitspraken over hoe ze hun klanten tegemoet zullen komen.

ABN Amro gaat particulieren die temidden van de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen tegemoet komen bij de aflossing van hun hypotheek. Mensen kunnen een verzoek indienen om het betalen van rente en aflossing voor drie maanden op te schorten.

De maatregel geldt voor mensen met een hypotheek bij ABN Amro, Florius of Moneyou. Omdat alle getroffen maatregelen door het kabinet zich vooral focussen op ondernemers wil ABN Amro juist “de consumenten met een nulurencontract of zzp’ers helpen. Ze kunnen aan het einde van de maand last krijgen om hun hypotheek of afgesloten krediet af te lossen”, stelde topman Kees van Dijkhuizen al eerder.

Het concern voert de maatregel door bovenop de tegemoetkoming aan kleinere bedrijven, die meerdere banken gezamenlijk aankondigden.

‘Banken zijn onderdeel van de oplossing van de coronacrisis’

De bank werkte de afgelopen dagen hard aan een manier om een te treffen regeling ook in de praktijk waar te kunnen maken.”Hoe kun je een regeling invoeren waar iedereen die het nodig heeft behoefte aan heeft, maar voor ons toch behapbaar blijft om technisch snel uit te voeren?”, illustreerde Van Dijkhuizen de uitdagingen voor de bank.

De topman denkt dat, in tegenstelling tot de kredietcrisis in 2008, banken nu juist een oplossing zouden kunnen bieden voor de financiële malaise die het coronavirus teweegbrengt.

“In 2008 zaten banken zelf in de problemen. Nu zijn we onderdeel van de oplossing. Dát is het grote verschil. We moeten nu klanten het vertrouwen geven, door hen te laten weten waar ze aan toe zijn”, aldus de ABN-topman, die op 12 april afzwaait als hoogste baas van de bank.

Ook andere banken zoeken naar oplossingen voor hun klanten

Ook Munt Hypotheken last een tijdelijke betaalstop in voor klanten met een hypotheek die in de problemen denken te komen. Daarbij bekijkt de hypotheekverstrekker de situatie per geval.

Er moet bijvoorbeeld worden bepaald of de aftrekbaarheid van de hypotheekrente of mogelijke toeslagen niet in gevaar komen, aldus Munt Hypotheken.

Daarnaast overwegen meer banken om particuliere klanten tegemoet te komen bij de aflossing van een hypotheek. Rabobank laat weten de situatie in de gaten te houden. “Helaas is het nu nog te vroeg om op dit vlak concreet te zijn”, liet een woordvoerder van de bank eerder weten. “We onderzoeken wat we kunnen doen voor particulieren. Denk aan klanten die in liquiditeitsproblemen raken en hun vaste lasten, waaronder een hypotheek, niet meer kunnen dragen.”

ING komt voor particuliere klanten niet met een speciale regeling vanwege het coronavirus. De bank wijst op de bestaande mogelijkheden die er al zijn: “Er zijn altijd diverse maatwerkoplossingen te bespreken, bijvoorbeeld in het geval de klant zich zorgen maakt over gemiste betalingen.”

Lees meer over het coronavirus: