Het aantal werknemers zonder pensioenregeling is tussen eind 2019 en eind 2022 gedaald, maar er zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog altijd wel 765.000 werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever.

In totaal hadden eind 2022 bijna 7,3 miljoen mensen een baan in loondienst in Nederland en had dus zo’n 11 procent van hen geen pensioenregeling.


Bij jongere werknemers tussen de 21 en 35 jaar ligt het aandeel van de groep zonder pensioenregeling een stuk hoger: op 15 procent. Naarmate werknemers ouder worden neemt het aandeel dat geen pensioen opbouwt af.

Jongeren en huishoudens met laag inkomen bouwen vaker geen pensioen op

Van de werknemers tussen de 35 en 55 jaar had 9 procent geen pensioenregeling en in de leeftijdsgroep van 55 jaar tot de AOW-leeftijd was dat bijna 8 procent.


Vooral huishoudens met een laag inkomen hebben geen pensioenregeling. Van de werknemers met een huishoudinkomen tot 20.000 euro had 23 procent geen pensioenregeling. Bij de andere inkomensklassen schommelt dat aandeel tussen de 8 en 10 procent.

Verreweg de meeste werknemers zonder pensioenregeling zijn aan de slag via arbeidsbemiddeling of een uitzendbureau, gevolgd door de bedrijfsklasse ontwikkelen, produceren en uitgeven van
software

Van alle ongeveer 284.000 werkgevers in Nederland hadden 83.000 geen pensioenregeling voor al hun werknemers. Dat is 29 procent van alle werkgevers. Daarbij gaat het vooral om jonge bedrijven die korter dan twee jaar geleden zijn opgericht en bedrijven met weinig personeel in dienst.

LEES OOK: Hoeveel jaar heb je om pensioen op te bouwen en hoelang leef je nog, als je AOW krijgt? Bekijk het overzicht