Als je dit voorjaar aangifte hebt gedaan voor de inkomstenbelasting over het jaar 2021 en vermogen hebt in box 3 voor sparen en beleggen, moest je langer wachten op de definitieve aanslag dan gebruikelijk. Dit heeft te maken een aanpassing van de manier waarop er belasting geheven wordt in box 3 voor spaargeld en beleggingen.

Woensdag maakte de Belastingdienst bekend dat de fiscus vanaf 22 augustus aanstaande start met de verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting aan mensen die aangifte hebben gedaan in box 3 over het belastingjaar 2021.

De aanslagen worden gefaseerd verstuurd om een te grote belasting van de Belastingdienst te voorkomen. “Dit betekent dat mensen met inkomen in box 3 volgens de huidige planning van augustus tot en met half december hun definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2021 kunnen verwachten”, aldus de Belastingdienst.

De fiscus heeft een online rekenhulp op de website van de Belastingdienst gezet. Hiermee kun je narekenen wat je over je spaargeld en beleggingen moet betalen op basis van de nieuwe heffingsmethodiek.

Fiscaal partners kunnen verdeling vermogen in box 3 aanpassen voor belastingjaar 2021

Wie eerder dit jaar de belastingaangifte heeft ingediend met een fiscaal partner, moet extra opletten, zo signaleerde vermogensplanner René Bruel van ABN AMRO MeesPierson begin deze maand.

Fiscale partners kunnen ervoor kiezen om de verdeling van het vermogen bij de belastingaangifte aan te passen, door de ene partner een groter of juist kleiner deel van het totale vermogen toe te kennen.

Bij de belastingaangifte over 2021 van dit voorjaar is dat nog volgens de oude heffingsbeginselen gebeurd. Maar mogelijk loont het om op basis van de aangepaste heffing in box 3 voor een andere vermogensverdeling te kiezen.

"Mensen met inkomen in box 3 over belastingjaar 2021 die aangifte hebben gedaan en hun partnerverdeling of aftrek van zorgkosten of giften willen aanpassen, kunnen hun aangifte over 2021 online aanpassen", geeft de fiscus aan. Hiervoor is een nieuwe versie van het online aangifteprogramma beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Wat betreft de aanslagen in box 3 over het belastingjaar 2021 hanteert de fiscus het principe dat deze worden opgelegd op basis van de nieuwe berekeningsmethodiek als deze gunstiger is voor de belastingplichtige. Is dit niet het geval, dan wordt nog het oude box 3 stelsel toegepast.

LEES OOK: Let op als je belastingaangifte hebt gedaan over 2021: mogelijk extra voordeel in box 3 voor sparen en beleggen