Gemiddeld leverden aandelen de afgelopen honderd jaar prachtige rendementen op.

Kijk je naar hoe het beursrendement van aandelen tot stand kwam, dan blijkt dat een relatief klein aantal beursfondsen daarvoor verantwoordelijk was.

Reden voor beursexpert Hendrik Oude Nijhuis om bij de selectie van aandelen te focussen op het mijden van verliezers.

ANALYSE – Gespreid beleggen in aandelen rendeert op termijn beter dan investeren in welke andere beleggingscategorie dan ook. De Amerikaanse S&P 500-index bijvoorbeeld, ’s werelds belangrijkste beursindex, rendeerde sinds de oprichting ervan in 1926 gemiddeld ruim 9 procent per jaar.

Dat rendement is tot stand gekomen ondanks de Grote Depressie, (wereld)oorlogen, tal van recessies, aanslagen en natuurrampen. En ondanks dat er op de korte termijn altijd wel onzekerheden zijn en in de media doorgaans vooral negatieve ontwikkelingen aandacht krijgen, rendeerden aandelen als categorie in het verleden fantastisch. Ik denk dat dit in de toekomst eveneens zo zal zijn. 

Hoewel aandelenmarkten fantastisch rendeerden, geldt dat voor de meeste individuele aandelen niet. Sterker: meer dan de helft van de 26.168 bedrijven die in de Verenigde Staten tussen 1926 en 2019 een beursnotering kreeg leverde uiteindelijk een negatief rendement op (!).

Positief rendement op de beurs wordt bepaald door klein aantal winnaars

Hoe kan dat, een aandelenmarkt die fantastisch rendeert (ruim 9 procent per jaar), terwijl de meeste aandelen een negatief rendement opleveren?

Het antwoord verbaast waarschijnlijk niet: de rendementsverdeling is namelijk heel scheef. Van de netto waardecreatie van de Amerikaanse aandelenmarkten sinds 1926 wordt 100 procent (!) verklaard door slechts 4 procent van de aandelen, zo valt uit deze studie op te maken.

De meeste (startende) bedrijven gaan na verloop van tijd ten onder. En in een vrije markteconomie is het zo dat een situatie van hoge winstgevendheid al heel snel concurrentie aantrekt. Zonder competitieve voordelen is het met die hoge winstgevendheid dan al snel gedaan.

Concurrentie, mismanagement en overmatige financiering met schulden zorgen ervoor dat uiteindelijk de meeste bedrijven ten onder gaan. Het is mede daarom dat de meeste beleggers zonder doordacht plan er maar niet in slagen om een positief rendement te behalen, laat staan de aandelenmarkt te verslaan.

Mijn eigen plan om de vele slecht renderende aandelen te vermijden? Nadrukkelijk focussen op bedrijven met sterke competitieve posities, met mogelijkheden om een substantieel deel van de winst te herinvesteren en met een aandeelhoudersvriendelijk management.

Hendrik Oude Nijhuis is medeoprichter van beleggingsfonds ValueMachinesFund en heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers. Zijn bestseller over Warren Buffett is gratis beschikbaar. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen.

Lees ook op Business Insider