Technisch dienstverlener Imtech krijgt van aandeelhouders toestemming voor een kapitaalinjectie van 600 miljoen euro. Ook schikt het bedrijf met beleggers die koersverliezen leden als gevolg van een fraudeschandaal in Duitsland.

De aandeelhouders van technisch dienstverlener Imtech hebben dinsdag in grote meerderheid ingestemd met de uitgifte van 600 miljoen euro aan nieuwe aandelen. President-commissaris Kees van Lede sprak van een “historische beslissing”.

Door de aandelenemissie kan Imtech zijn schuldenberg verkleinen en verder werken aan herstel. De afgelopen jaren zuchtte het bedrijf onder een groot boekhoudschandaal waardoor vrijwel de gehele beurswaarde is verdampt.

De details over de uitgifte, zoals het aantal aandelen en de uitgifteprijs, worden te zijner tijd bekendgemaakt.

Imtech in zwaar weer

Imtech belandde aan de rand van de afgrond door een grote fraude in Duitsland en een probleemproject in Polen die vorig jaar februari aan het licht kwamen. Sindsdien moest de voormalige beurslieveling klap na klap incasseren en verschrompelde de aandelenkoers

De nettoschuld van technisch dienstverlener is sinds eind juni dit jaar verder opgelopen, tot meer dan 1,1 miljard euro. Die de toename van 108 miljoen euro is onder meer het gevolg van een hoger werkkapitaal, maar ook door herfinancieringskosten en rentelasten.

De omzet uit de voortgezette activiteiten is in de eerste 8 maanden van dit jaar uitgekomen op 2,55 miljard euro. Volgens Imtech liep de orderontvangst in de pas met de omzetontwikkeling. In de eerste helft van dit jaar leed Imtech een verlies van ruim 300 miljoen euro.

Lees ook op Business Insider

De ophef rond het bedrijf, als gevolg van de problemen in Duitsland en Polen die vorig jaar aan het licht kwamen, had bij sommige onderdelen van Imtech nog wel een negatief effect op de orderontvangst. Imtech sluit niet uit dat dit effect nog enkele maanden aanhoudt.

ICT-tak Imtech gaat de deur uit

Imtech maakte eind augustus bekend dat het zijn ICT-divisie voor 225 miljoen euro verkoopt aan het Franse Vinci. De afronding van die transactie ligt op schema en zal medio november een feit zijn. Dan komt ook het geld binnen bij de Goudse onderneming. Imtech verkocht ook zijn belang in IHC Systems, een samenwerkingsverband met scheepsbouwer IHC. Dit resulteert in een boekwinst van circa 12 miljoen euro, die in het derde kwartaal wordt geboekt.

Eind augustus kondigde Imtech ook aan circa 120 miljoen euro te gaan gebruiken om tegen kortingen uitstaande schulden terug te kopen. Inmiddels heeft het bedrijf voor 224 miljoen euro aan schuld aangeboden gekregen. Imtech verwacht daarvan 146 miljoen euro daadwerkelijk terug te kunnen kopen tegen een gemiddelde korting van ongeveer 20 procent.

Schikking met beleggers

Imtech richt ook een speciaal fonds op om gedupeerde particuliere aandeelhouders deels te compenseren. Daarvoor heeft het bedrijf buiten de rechter om een schikking getroffen met beleggersvereniging VEB.

Het fonds, waarvan de omvang niet bekend is gemaakt, zal onder meer worden gevuld door het bedrijf zelf, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Imtech en accountant KPMG. Ook de teruggestorte bonussen van het voormalig bestuur komen in de pot. De overeenkomst met de VEB heeft geen effect op het resultaat of de kasstroom van Imtech, benadrukte de onderneming.

Volgens de VEB worden de verliezen van particuliere aandeelhouders deels gecompenseerd als ze zich als lid bij de VEB hebben aangesloten en Imtech-aandeelhouder waren bij het slot van de beurs op 1 februari 2013. Dat was de laatste handelsdag voordat Imtech forse afwaarderingen moest doen vanwege fraude.

De VEB verwacht dat de huidige leden ongeveer 1 euro per aandeel aan compensatie zullen ontvangen. Latere toetreders krijgen maximaal 0,50 euro.

Topman Gerard van de Aast van Imtech zei in een toelichting dat het bedrijf door de schikking ,,weer een hoofdstuk” uit het verleden kan sluiten en zich kan richten op herstel. Ook VEB-directeur Paul Koster toonde zich tevreden en wees er ook op dat KPMG als controlerend accountant ,,haar verantwoordelijkheid heeft genomen”.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl