Nederland haalde in 2010 slechts 3,8 procent van alle verbruikte energie uit
duurzame bronnen. Bovendien was daar sinds 2006 nauwelijks verandering in
gekomen. Van alle EU-landen scoren alleen Groot-Britannië, Malta en
Luxemburg slechter.

De Europese Unie wil in 2020 20 procent van alle energie die wordt gebruikt in
de hele regio uit duurzame bronnen halen. Nederland moet dan 14 procent van
zijn energie uit dergelijke bronnen halen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken timmert
Nederland inmiddels echter aan de weg. ,,De vorige kabinetten hebben te
weinig gedaan. Het kabinet-Rutte heeft echter een aantal maatregelen genomen
waardoor we in 2020 tussen de 10 en 12 procent uitkomen”, zei de
woordvoerder. ,,Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van de
Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) en de Greendeals. Er is
hoop.”

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl