De Nederlandse markt voor bedrijfsovernames ligt nagenoeg stil, voor de tweede helft van 2016 wordt een verdere dip verwacht.  Zwakke macro-economische vooruitzichten en geopolitieke onrust zijn de boosdoeners.

Waar 2014 en 2015 veel bedrijfsovernames lieten zien, daar belooft 2016 weinig goeds. Dit schrijft het Financieele Dagblad op basis van gesprekken met bankiers, investeringsmaatschappijen en juristen. Het stilvallen van de markt heeft verschillende oorzaken: een gebrek aan vertrouwen in de macro-economie en geopolitieke onrust. Wat ook speelt: bedrijven zijn de afgelopen jaren steeds duurder geworden. Zozeer dat investeerders terughoudender zijn.

Investeeders, juristen en bankiers zijn het roerend met elkaar eens: de animo om bedrijven te kopen is gering. En dat doet sommige kenners de wenkbrauwen fronsen. Een historisch lage rente en veel geld dat een bestemming zoekt – een beter klimaat voor overnamegolf is toch nauwelijks denkbaar? En toch houden investeerders de hand op de knip. Waarom is dat?

Onrustig buitenland tast investeringsklimaat aan

Er is te weinig vertrouwen om grote investeringen te doen. De afgelopen weken kenmerkten zich door grote internationale onrust – aanslagen in Frankrijk, zwakke Italiaanse banken en de mislukte staatsgreep in Turkije. Stuk voor stuk zaken die het internationale sentiment verder verslechteren en voor onzekerheid zorgen. En echt best was het al niet na het brexitreferendum.

Een andere oorzaak is de haperende Chinese economie en de steeds verder oplopende Chinese schuldenlast die schaduwen over het economische klimaat werpen. Een laatste factor die ook genoemd wordt is de verhoogde risico-opslagen die banken en kredietverstrekkers vragen op leningen.

Wereldeconomie neemt maar geen vlucht

Het wil maar niet vlotten met de wereldeconomie. Ondanks alle miljardeninterventies van centrale banken is er weinig groei, en blijven inflatie en de consumptie laag. Een gevolg is dat ondernemingen nauwelijks investeren in groei, maar in plaats daarvan focussen op kostenbeheersing. Analisten hebben dan ook weinig vertrouwen in een aantrekkende wereldeconomie.

Voor de economie in de eurozone wordt weliswaar de komende twee jaar een gematigde groei van 1,6 procent voorspeld, maar dat is een prognose waarin de effecten van het brexitreferendum niet zijn verdisconteerd. Analisten verwachten evenmin veel van de VS waar de groeivooruitzichten eveneens gematigd zijn. Grootste achilleshiel van de wereldeconomie blijft natuurlijk China. Ondanks de groeicijfers dat het laat zien, bezwijkt het land bijna onder zijn eigen binnenlandse schuldenlast. Gebeurt dat, dan is de wereldeconomie daar niet ongevoelig voor.

Lees ook op Business Insider

Private equity vooralsnog geen redder in nood

Private equity biedt even geen uitkomst. Veel opkopers van bedrijven haalden de afgelopen jaren de bezem door hun portefeuilles en verkochten hun objecten. Er zit dan ook veel geld bij private equitypartijen dat een bestemming zoekt. Het punt is alleen dat die opgeschoonde portefeuilles weer gevuld moeten worden.

Voor interessante bedrijven die op de markt komen zijn dan ook veel gegadigden. Wat de prijzen uiteraard flink opdrijft en het aantal succesvolle deals weer doet slinken. De afgelopen maanden kende dan ook een fiks aantal afgeketste deals zoals die van brillenketen Hans Anders en Philips Lighting. Hoewel de concurrentie tussen PE-bedrijven nu heel groot is, zal de markt ongetwijfeld weer in beweging komen, private equity moet immers rollen.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl