Het geheime rapport van de Britse overheid over Brexit dat eerder al grotendeels was uitgelekt is nu voor het eerst volledig vrijgegeven.

De overheid wilde het rapport over de potentiële gevolgen van het verlaten van de EU in eerste instantie niet publiceren of het bestaan ervan zelfs maar erkennen, totdat er eerder dit jaar delen in handen kwamen van Buzzfeed.

Nu heeft het Brexit-comité van het Britse parlement het volledige rapport openbaar gemaakt. Dit zijn de belangrijkste conclusies in vijf grafieken:


Alle waarschijnlijke Brexit-scenario’s beschadigen de Britse economie

chart6

Foto: Gov.uk

Het onderzoek dat door verschillende overheidsinstanties is uitgevoerd stelt dat alle waarschijnlijke scenario’s tot lagere economische groei leiden dan als Verenigd Koninkrijk in de EU zou blijven.

De schade aan de economie is het kleinst bij het scenario van een ‘zachte Brexit’, waarbij de Britten in de interne markt en de douane-unie blijven. De schade is het grootst als het VK de EU verlaat zonder wat voor een deal dan ook, zoals sommige fanatieke Brexiteers nog steeds bepleiten.


De opbrengsten van een vertrek wegen bij lange na niet op tegen de kosten

chart1

Lees ook op Business Insider

Foto: Gov.uk

Vele leden van de regering, zoals handelsminister Liam Fox, stellen dat de economische kosten van het verlaten van de EU worden overtroffen door de financiële voordelen als de Britten vrij zijn van alle Europese regels en wetten.

Maar de eigen analyse van de regering laat zien dat dat niet het geval is. Elk voordeel van het loskomen van de EU-regels wordt ruimschoots tenietgedaan door de schade die aangebracht wordt aan de handel met de EU als belangrijkste handelspartner van het VK.


Alle belangrijke sectoren van de economie worden getroffen

chart2

Foto: Gov.uk

Het onderzoek wijst uit dat alle belangrijke sectoren van de Britse economie getroffen worden door de Brexit, de maakindustrie en retailsector het zwaarst.


Gebieden die overtuigend voor de Brexit stemden worden het hardst geraakt

chart3

Foto: Gov.uk

Uit de analyse blijkt dat de gebieden die het zwaarst getroffen worden door de Brexit daar juist ruimhartig voor hebben gestemd. Volgens het rapport krijgt North East England het meest te lijden, terwijl vrijwel het hele noordoosten van Engeland voor vertrek uit de EU heeft gestemd. De West Midlands, Noord-Ierland en de North West volgen op de voet.


Alle voorspelling over de Brexit zijn somber

chart5

Foto: gov.uk

Zoals de grafiek hierboven laat zien, zijn vrijwel alle experts het erover eens dat de Britse economie in alle waarschijnlijke Brexit-scenario’s getroffen zal worden. Het enige verschil is de mate waarin ze denken dat de economie beschadigd wordt en hoeveel daarvan voorkomen kan worden door een andere deals te sluiten.